Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 402 425 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2022-04-28
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2021

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

26 068

10

18 832

17

200 702

10

123 080

17

Gymn högst 2 år

48 686

20

21 599

19

423 519

21

135 928

19

Gymn mer än 2 år

70 865

28

15 960

14

592 773

30

98 469

14

Eftergymn mindre än 3 år

40 530

16

15 963

14

314 820

16

100 697

14

Eftergymn 3 år eller mer

57 490

23

24 142

22

440 894

22

157 261

22

Forskarutbildning

3 867

2

2 477

2

23 872

1

17 131

2

Uppgift saknas

1 274

1

11 987

11

12 156

1

71 704

10

Befolkning 25-64 år

248 780

100

110 960

100

2 008 736

100

704 270

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

14 518

6

18 742

17

110 223

6

118 574

17

Gymn högst 2 år

36 084

15

17 079

16

298 549

16

115 449

17

Gymn mer än 2 år

59 113

24

15 262

14

473 137

25

94 391

14

Eftergymn mindre än 3 år

40 502

17

15 624

14

314 497

16

98 390

14

Eftergymn 3 år eller mer

91 189

37

31 600

29

696 107

36

206 311

30

Forskarutbildning

2 957

1

1 949

2

19 159

1

13 234

2

Uppgift saknas

916

0

8 240

8

8 246

0

45 998

7

Befolkning 25-64 år

245 279

100

108 496

100

1 919 918

100

692 347

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta