Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 389 336 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2021-05-06
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2020

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

27 154

10,9

18 751

17,4

208 721

10,4

123 160

18,0

Gymn högst 2 år

50 624

20,3

21 363

19,8

441 705

21,9

134 446

19,6

Gymn mer än 2 år

69 422

27,9

15 631

14,5

580 815

28,8

95 878

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

40 168

16,1

15 701

14,6

313 936

15,6

99 085

14,5

Eftergymn 3 år eller mer

56 445

22,7

23 078

21,4

432 515

21,5

150 543

22,0

Forskarutbildning

3 889

1,6

2 339

2,2

24 072

1,2

16 485

2,4

Uppgift saknas

1 245

0,5

10 957

10,2

11 809

0,6

64 890

9,5

Befolkning 25-64 år

248 947

100

107 820

100

2 013 573

100

684 487

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Skåne län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal       

Procent

Antal       

Procent

Antal          

Procent

Antal          

Procent

Folk- o grundskola

15 245

6,2

18 898

17,9

115 965

6,0

120 216

17,8

Gymn högst 2 år

38 058

15,5

16 882

16,0

316 365

16,4

114 002

16,9

Gymn mer än 2 år

58 964

24,0

15 044

14,3

471 958

24,5

92 655

13,7

Eftergymn mindre än 3 år

40 608

16,6

15 249

14,5

315 263

16,4

96 695

14,3

Eftergymn 3 år eller mer

88 622

36,1

30 034

28,5

677 728

35,2

196 647

29,1

Forskarutbildning

2 910

1,2

1 852

1,8

19 018

1,0

12 666

1,9

Uppgift saknas

885

0,4

7 513

7,1

8 096

0,4

42 037

6,2

Befolkning 25-64 år

245 292

100

105 472

100

1 924 393

100

674 918

100

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta