Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

När man räknar samma både öppet arbetslösa samt de som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 2021 är andelen högst i Flens kommun med 13,2 procent. Lägst är andelen i Trosa kommun, 5,1 procent. Genomsnittet för Södermanlands län är 10,4 procent och för hela riket 7,9 procent.

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2021

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

2 784

5,3

4 144

7,8

6 929

13,1

Flen

348

4,9

587

8,3

935

13,2

Gnesta

152

2,8

174

3,2

325

6,1

Katrineholm

640

3,9

940

5,8

1 580

9,7

Nyköping

915

3,4

1 519

5,6

2 434

8,9

Oxelösund

199

3,7

380

7,0

579

10,7

Strängnäs

577

3,3

713

4,1

1 290

7,4

Trosa

154

2,4

180

2,8

334

5,1

Vingåker

147

3,6

244

6,0

392

9,7

Södermanlands län

5 916

4,2

8 881

6,2

14 797

10,4

Riket

198 272

3,8

211 089

4,1

409 361

7,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta