Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-11-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2020. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 6 685 10 730 17 415
Västmanlands län 922 1 631 2 553
Östergötlands län 734 1 215 1 949
Örebro län 217 420 637
Uppsala län 202 329 531
Västra Götalands län 125 343 468
Skåne län 91 208 299
Dalarnas län 54 131 185
Värmlands län 30 73 103
Gävleborgs län 27 63 90
Jönköpings län 24 63 87
Kalmar län 17 47 64
Hallands län 14 44 58
Västernorrlands län 14 43 57
Västerbottens län 17 36 53
Norrbottens län 12 38 50
Kronobergs län 11 35 46
Blekinge län 13 22 35
Jämtlands län 7 21 28
Gotlands län 4 14 18
Totalt 9 220 15 506 24 726

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta