Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2021-01-22
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2019. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 6 555 10 586 17 141
Västmanlands län 913 1 673 2 586
Östergötlands län 756 1 214 1 970
Örebro län 219 392 611
Uppsala län 182 335 517
Västra Götalands län 137 360 497
Skåne län 80 239 319
Dalarnas län 67 134 201
Värmlands län 36 74 110
Jönköpings län 28 70 98
Gävleborgs län 23 64 87
Hallands län 21 58 79
Kalmar län 20 54 74
Västernorrlands län 28 42 70
Norrbottens län 19 46 65
Västerbottens län 21 38 59
Kronobergs län 16 41 57
Jämtlands län 14 24 38
Blekinge län 12 20 32
Gotlands län 5 18 23
Totalt 9 152 15 482 24 634

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta