Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2022-11-28
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Södermanlands län till övriga län i riket 2021. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 7 192 11 321 18 513
Västmanlands län 1 022 1 791 2 813
Östergötlands län 791 1 320 2 111
Örebro län 254 497 751
Västra Götalands län 159 404 563
Uppsala län 184 361 545
Skåne län 128 219 347
Dalarnas län 61 135 196
Gävleborgs län 33 78 111
Jönköpings län 31 76 107
Värmlands län 26 68 94
Kalmar län 34 57 91
Hallands län 19 49 68
Västerbottens län 23 45 68
Västernorrlands län 17 50 67
Norrbottens län 21 39 60
Kronobergs län 11 41 52
Jämtlands län 10 30 40
Blekinge län 11 27 38
Gotlands län 7 20 27
Totalt 10 034 16 628 26 662

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta