Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2021-11-30
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2020 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

22,2

57,2

73,2

77,4

80,8

72,0

18,1

75,9

Flen

25,4

55,5

66,6

74,3

79,2

72,8

21,5

73,5

Gnesta

24,5

62,0

78,2

85,4

87,9

78,6

26,7

82,7

Katrineholm

24,1

62,8

75,5

79,7

84,2

74,6

21,9

78,4

Nyköping

26,6

63,4

76,0

83,2

86,4

78,4

22,9

81,0

Oxelösund

24,6

54,7

73,8

81,3

84,7

75,2

16,7

78,6

Strängnäs

24,5

61,2

77,2

84,4

87,5

77,3

23,9

81,9

Trosa

30,0

66,7

80,9

87,6

89,9

81,6

23,3

85,2

Vingåker

21,7

60,4

77,2

79,6

81,5

75,9

24,1

78,5

Södermanlands län

24,2

59,9

74,8

80,5

84,0

75,2

21,2

78,7

Riket

24,9

59,4

77,0

82,7

85,2

76,7

24,3

80,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

25,8

57,5

71,7

75,5

80,3

71,8

14,4

74,9

Flen

30,6

54,1

62,3

71,0

77,5

72,6

17,9

71,3

Gnesta

29,4

65,1

78,4

84,1

86,1

75,7

22,4

81,3

Katrineholm

28,0

61,4

72,1

76,2

83,1

72,9

19,3

76,1

Nyköping

31,1

66,2

75,6

81,5

86,4

77,3

19,8

80,2

Oxelösund

31,8

51,4

70,1

79,0

83,4

72,8

15,1

76,3

Strängnäs

29,8

63,1

74,6

82,9

87,2

75,8

19,7

80,4

Trosa

37,4

68,6

78,1

86,1

88,5

80,7

19,6

83,7

Vingåker

22,9

62,5

75,8

78,7

78,5

77,0

17,7

77,5

Södermanlands län

28,6

60,5

73,0

78,6

83,2

74,4

17,7

77,4

Riket

28,6

59,9

75,3

81,4

84,8

76,0

19,8

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

19,0

56,9

74,6

79,2

81,4

72,1

22,0

76,9

Flen

21,0

56,5

70,5

77,5

80,8

73,1

25,2

75,5

Gnesta

19,0

59,5

78,0

86,8

89,6

81,3

31,2

84,1

Katrineholm

20,9

64,0

78,7

83,1

85,3

76,2

24,4

80,6

Nyköping

22,4

60,9

76,3

85,0

86,3

79,4

26,1

81,7

Oxelösund

18,1

57,5

77,0

83,4

85,9

77,5

18,4

80,8

Strängnäs

19,6

59,7

79,8

85,8

87,8

78,8

28,1

83,3

Trosa

23,4

65,2

83,6

89,1

91,2

82,5

27,2

86,8

Vingåker

20,6

58,7

78,6

80,5

84,3

74,8

30,6

79,4

Södermanlands län

20,3

59,3

76,5

82,4

84,6

76,0

24,9

79,9

Riket

21,4

58,9

78,6

84,0

85,6

77,4

29,0

81,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta