Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2022-11-24
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2021 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

23,8

61,7

74,6

79,1

82,3

73,1

19,4

77,3

Flen

24,9

59,1

68,9

74,8

79,2

73,3

23,6

74,3

Gnesta

28,2

67,3

78,0

86,6

88,2

79,1

27,2

83,2

Katrineholm

28,2

68,1

76,6

81,0

85,0

75,8

22,4

79,5

Nyköping

30,8

67,8

76,7

83,6

86,9

78,5

24,0

81,4

Oxelösund

28,8

67,1

76,9

83,1

85,7

76,3

18,1

80,4

Strängnäs

27,8

65,8

79,0

86,1

87,8

78,6

24,3

83,1

Trosa

31,4

65,8

81,1

87,9

90,1

82,1

25,1

85,5

Vingåker

23,2

64,3

77,6

79,7

83,7

76,7

24,4

79,4

Södermanlands län

26,9

64,5

76,1

81,8

84,8

76,1

22,3

79,7

Riket

28,6

62,7

78,4

83,6

86,0

77,7

25,8

81,4

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

27,0

61,8

72,0

76,5

81,4

72,3

16,2

75,6

Flen

27,1

56,4

64,0

71,0

77,3

72,0

18,9

71,5

Gnesta

29,9

69,0

74,7

85,2

87,4

75,5

21,8

81,0

Katrineholm

32,6

65,8

72,5

77,6

83,4

75,1

19,6

77,1

Nyköping

35,3

67,1

74,9

82,7

86,5

77,4

21,3

80,4

Oxelösund

33,5

66,8

73,4

81,4

83,8

73,1

17,3

77,8

Strängnäs

33,1

66,6

75,9

84,9

87,2

76,3

20,2

81,3

Trosa

37,3

65,6

79,6

86,8

89,6

81,0

20,9

84,5

Vingåker

27,2

64,2

75,5

77,5

82,9

77,3

18,3

78,4

Södermanlands län

30,8

64,0

73,3

79,8

83,9

74,9

18,9

78,0

Riket

33,1

62,2

76,5

82,3

85,6

77,1

21,7

80,3

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

25-64 år

Eskilstuna

20,8

61,7

77,1

81,5

83,2

73,8

22,8

78,9

Flen

23,1

61,1

73,3

78,7

80,9

74,7

28,3

76,9

Gnesta

26,6

65,8

81,1

88,2

88,8

82,6

33,1

85,3

Katrineholm

24,5

70,2

80,4

84,3

86,5

76,5

25,4

81,8

Nyköping

26,6

68,4

78,4

84,6

87,3

79,7

27,0

82,5

Oxelösund

24,8

67,3

80,0

84,8

87,6

79,4

18,9

82,8

Strängnäs

23,2

65,2

82,1

87,2

88,4

80,9

28,6

84,8

Trosa

26,0

66,0

82,4

89,0

90,6

83,2

29,6

86,4

Vingåker

20,1

64,4

79,6

81,9

84,5

76,1

30,3

80,4

Södermanlands län

23,3

64,8

78,7

83,8

85,7

77,3

25,9

81,4

Riket

24,4

63,2

80,2

84,9

86,4

78,3

30,0

82,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta