Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2021. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Eskilstuna

1 311

5,1

1 473

5,4

Flen

146

4,4

202

5,4

Gnesta

63

2,4

88

3,2

Katrineholm

300

3,9

340

4,0

Nyköping

389

2,9

527

3,8

Oxelösund

77

3,0

122

4,2

Strängnäs

264

3,1

313

3,5

Trosa

76

2,4

78

2,4

Vingåker

67

3,4

80

3,8

Södermanlands län

2 693

3,9

3 223

4,4

Riket

91 179

3,6

103 590

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2012-2021. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eskilstuna

7,2

7,3

6,9

6,4

6,5

6,1

5,9

6,0

7,4

5,1

Flen

6,7

5,8

7,5

6,0

6,6

7,8

6,4

5,7

9,0

4,4

Gnesta

2,8

2,5

2,2

2,2

2,7

2,5

2,1

2,4

3,8

2,4

Katrineholm

5,9

5,0

4,6

4,1

4,3

4,0

4,4

4,1

6,4

3,9

Nyköping

3,3

3,0

3,2

3,2

3,4

3,6

3,3

2,9

5,0

2,9

Oxelösund

3,2

3,1

4,0

4,8

6,2

6,3

4,6

3,7

7,2

3,0

Strängnäs

4,6

4,2

3,6

3,3

3,5

3,5

3,0

3,3

4,5

3,1

Trosa

2,4

3,3

2,3

2,1

2,2

2,5

2,2

1,8

3,3

2,4

Vingåker

4,9

4,7

4,9

4,6

4,2

4,4

4,6

3,9

8,5

3,4

Södermanlands län

5,3

5,1

5,0

4,7

4,9

4,8

4,5

4,4

6,3

3,9

Riket

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

3,6

5,1

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eskilstuna

8,2

8,2

7,8

7,3

7,1

6,4

5,8

6,2

10,0

5,4

Flen

6,4

6,2

8,1

7,4

8,2

8,2

6,9

5,9

12,0

5,4

Gnesta

3,0

3,3

2,4

2,2

2,7

2,9

2,7

2,7

6,1

3,2

Katrineholm

6,5

5,5

4,9

4,7

5,0

5,1

4,6

4,5

8,0

4,0

Nyköping

3,7

3,8

4,0

4,1

4,4

4,1

3,8

4,0

7,9

3,8

Oxelösund

3,3

3,5

5,1

6,2

7,1

6,1

4,1

4,2

7,3

4,2

Strängnäs

4,3

4,2

4,0

3,7

3,7

3,3

3,2

3,4

8,6

3,5

Trosa

2,4

2,8

2,4

2,2

2,3

2,0

1,5

1,4

5,0

2,4

Vingåker

5,5

5,3

4,4

4,6

5,4

5,2

4,0

3,4

7,5

3,8

Södermanlands län

5,8

5,7

5,6

5,4

5,6

5,2

4,6

4,7

8,8

4,4

Riket

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,8

7,0

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2012-2021. Index år 2012=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eskilstuna

100

102

96

89

90

85

82

84

103

72

Flen

100

87

112

89

99

117

96

85

134

66

Gnesta

100

87

76

77

96

88

73

85

133

85

Katrineholm

100

84

79

69

73

68

75

69

108

66

Nyköping

100

90

97

99

105

109

102

89

152

88

Oxelösund

100

96

126

152

194

196

145

115

227

95

Strängnäs

100

90

78

70

76

75

65

71

97

67

Trosa

100

139

98

87

91

104

91

76

139

99

Vingåker

100

98

100

95

87

91

94

80

174

71

Södermanlands län

100

96

93

87

92

90

85

82

119

73

Riket

100

98

91

86

84

86

85

84

118

84

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2012=100

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eskilstuna

100

99

95

89

87

78

71

75

122

65

Flen

100

97

126

115

126

127

107

92

187

83

Gnesta

100

107

79

74

90

94

88

89

201

107

Katrineholm

100

84

75

72

78

78

71

70

123

62

Nyköping

100

103

108

111

119

111

104

109

216

103

Oxelösund

100

106

156

190

217

187

126

129

225

129

Strängnäs

100

98

92

87

87

78

74

79

200

81

Trosa

100

114

97

90

97

80

63

56

208

97

Vingåker

100

97

81

85

99

95

74

63

137

70

Södermanlands län

100

98

97

93

96

89

79

81

151

75

Riket

100

100

95

92

89

87

80

79

145

83

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta