Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2021-01-14
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Under 2020 var arbetslösheten i Södermanlands län högst i Eskilstuna kommun där 7,1 procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år var arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Trosa kommun 2,5 procent. Genomsnittet för länet var under året 4,5 procent, för riket 4,9 procent

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2020

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 3 764 7,1
Flen 447 6,3
Gnesta 187 3,5
Katrineholm 822 5,1
Nyköping 1 241 4,6
Oxelösund 291 5,3
Strängnäs 747 4,3
Trosa 156 2,5
Vingåker 186 4,6
Södermanlands län 7 840 5,5
Riket 252 029 4,9

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2020

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

5 029

150 284

4,0

3,4

2009

8 344

236 828

6,3

5,7

2010

7 965

231 288

5,9

4,9

2011

6 955

206 431

5,4

4,6

2012

7 372

212 898

5,6

4,6

2013

7 280

214 295

5,4

4,5

2014

7 084

202 463

5,3

4,3

2015

6 772

194 385

5,1

4,1

2016

7 028

189 718

5,3

4,0

2017

6 743

191 927

5,0

4,0

2018

6 210

185 710

4,6

3,8

2019

6 299

187 000

4,6

3,7

2020

7 840

252 029

5,5

4,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2020. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

158

168

2010

148

144

2011

135

135

2012

140

135

2013

135

132

2014

133

126

2015

128

121

2016

131

118

2017

125

118

2018

114

110

2019

114

110

2020

138

144

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta