Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2022-01-13
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge

Under 2021 var arbetslösheten i Södermanlands län högst i Eskilstuna kommun där 5,3 procent av den registrerade arbetskraften 16-64 år var arbetslösa. Lägst var arbetslösheten i Trosa kommun 2,4 procent. Genomsnittet för länet var under året 4,2 procent, för riket 3,8 procent

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2021

Kommun/Region Antal Andel (%)
Eskilstuna 2 784 5,3
Flen 348 4,9
Gnesta 152 2,8
Katrineholm 640 3,9
Nyköping 915 3,4
Oxelösund 199 3,7
Strängnäs 577 3,3
Trosa 154 2,4
Vingåker 147 3,6
Södermanlands län 5 916 4,2
Riket 198 272 3,8

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2021

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Södermalands län

Riket

Södermanlands län

Riket

2008

5 029

150 284

4,0

3,4

2009

8 344

236 828

6,3

5,7

2010

7 965

231 288

5,9

4,9

2011

6 955

206 431

5,4

4,6

2012

7 372

212 898

5,6

4,6

2013

7 280

214 295

5,4

4,5

2014

7 084

202 463

5,3

4,3

2015

6 772

194 385

5,1

4,1

2016

7 028

189 718

5,3

4,0

2017

6 743

191 927

5,0

4,0

2018

6 210

185 710

4,6

3,8

2019

6 299

187 000

4,6

3,7

2020

7 840

252 029

5,5

4,9

2021

5 916

198 272

4,2

3,8

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av andelen öppet arbetslösa 2008-2021. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Södermanlands län

Riket

2008

100

100

2009

158

168

2010

148

144

2011

135

135

2012

140

135

2013

135

132

2014

133

126

2015

128

121

2016

131

118

2017

125

118

2018

114

110

2019

114

110

2020

138

144

2021

104

112

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta