Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2021-05-10
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flen 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Gnesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katrineholm 0 0 0 3 0 0 11 3 0 0 0
Nyköping 0 9 0 0 18 0 0 0 0 4 0
Oxelösund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strängnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trosa 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Vingåker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Södermanlands län 0 9 0 17 28 0 11 3 0 4 29
Riket 495 768 566 826 468 739 463 449 540 658 1 080

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta