Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2022-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2021 ökade folkmängden mest i Trosa kommun, 2,4 procent. Länet ökade sin folkmängd med 0,8 procent och rikets folkmängd ökade med 0,7 procent.

Förändring av folkmängden 2020-2021

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2020-2021

2020

2021

Antal          

Procent

Eskilstuna

106 975

107 593

618

0,6

Flen

16 431

16 316

-115

-0,7

Gnesta

11 421

11 513

92

0,8

Katrineholm

34 765

34 764

-1

0,0

Nyköping

57 071

57 633

562

1,0

Oxelösund

11 995

12 132

137

1,1

Strängnäs

37 290

38 129

839

2,2

Trosa

14 309

14 658

349

2,4

Vingåker

9 144

9 063

-81

-0,9

Södermanlands län

299 401

301 801

2 400

0,8

Riket

10 379 295

10 452 326

73 031

0,7

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta