Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring senaste …

Befolkningsförändring senaste året

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Under 2020 ökade folkmängden mest i Trosa kommun, 4,1 procent. Länet ökade sin folkmängd med 0,6 procent och rikets folkmängd ökade med 0,5 procent.

Förändring av folkmängden 2019-2020

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 2019-2020

2019

2020

Antal          

Procent

Eskilstuna

106 859

106 975

116

0,1

Flen

16 585

16 431

-154

-0,9

Gnesta

11 365

11 421

56

0,5

Katrineholm

34 755

34 765

10

0,0

Nyköping

56 591

57 071

480

0,8

Oxelösund

11 983

11 995

12

0,1

Strängnäs

36 544

37 290

746

2,0

Trosa

13 747

14 309

562

4,1

Vingåker

9 111

9 144

33

0,4

Södermanlands län

297 540

299 401

1 861

0,6

Riket

10 327 589

10 379 295

51 706

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta