Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2022-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen 50 år och äldre är högre i Södermanlands län än riksgenomsnittet. Andelen i åldrarna 20-44 i befolkningen är lägre i länet jämfört med riket. Andelen över 65 år är 22,7 procent i länet och 20,3 procent i riket. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Folkmängd 2021-12-31 i Södermanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 261

8 786

2,7

2,9

2,7

2,9

5-9

9 145

9 625

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

8 990

9 671

3,0

3,2

2,9

3,1

15-19

8 658

9 395

2,9

3,1

2,7

2,9

20-24

6 916

8 116

2,3

2,7

2,6

2,9

25-29

8 222

8 693

2,7

2,9

3,2

3,4

30-34

9 447

9 816

3,1

3,3

3,6

3,7

35-39

8 824

8 987

2,9

3,0

3,1

3,3

40-44

8 548

8 747

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

9 083

9 156

3,0

3,0

3,1

3,2

50-54

9 488

9 653

3,1

3,2

3,1

3,2

55-59

9 639

9 855

3,2

3,3

3,1

3,2

60-64

8 661

8 674

2,9

2,9

2,7

2,7

65-69

8 576

8 311

2,8

2,8

2,6

2,6

70-74

9 147

8 622

3,0

2,9

2,6

2,5

75-79

8 384

7 860

2,8

2,6

2,4

2,2

80-84

4 989

4 421

1,7

1,5

1,5

1,3

85-89

3 111

2 190

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 622

789

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

458

178

0,2

0,1

0,1

0,1

100-

72

15

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

150 241

151 560

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

             
             
             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta