Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Befolkningsstruktur

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Andelen 50 år och äldre är högre i Södermanlands län än riksgenomsnittet. Andelen i åldrarna 20-44 i befolkningen är lägre i länet jämfört med riket. Andelen över 65 år är 22,6 procent i länet och 20,1 procent i riket. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet.

Folkmängd 2020-12-31 i Södermanlands län jämfört med riket

             

Ålder

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 418

8 951

2,8

3,0

2,8

2,9

5-9

8 904

9 513

3,0

3,2

2,9

3,1

10-14

9 057

9 596

3,0

3,2

2,9

3,1

15-19

8 472

9 241

2,8

3,1

2,7

2,9

20-24

6 966

8 068

2,3

2,7

2,6

3,0

25-29

8 526

9 028

2,8

3,0

3,4

3,6

30-34

9 173

9 436

3,1

3,2

3,5

3,7

35-39

8 559

8 678

2,9

2,9

3,1

3,3

40-44

8 364

8 637

2,8

2,9

3,0

3,1

45-49

9 302

9 273

3,1

3,1

3,2

3,3

50-54

9 540

9 820

3,2

3,3

3,2

3,3

55-59

9 252

9 539

3,1

3,2

3,1

3,1

60-64

8 674

8 646

2,9

2,9

2,7

2,8

65-69

8 571

8 259

2,9

2,8

2,6

2,6

70-74

9 389

8 928

3,1

3,0

2,7

2,6

75-79

7 898

7 421

2,6

2,5

2,3

2,1

80-84

4 868

4 258

1,6

1,4

1,5

1,2

85-89

3 029

2 057

1,0

0,7

1,0

0,6

90-94

1 607

767

0,5

0,3

0,5

0,2

95-99

464

168

0,2

0,1

0,1

0,0

100-

70

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

149 103

150 298

49,8

50,2

49,7

50,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta