Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2021-12-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2021

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Eskilstuna

7 715

36

0,5

Flen

1 704

66

3,9

Gnesta

943

0

0,0

Katrineholm

1 599

12

0,8

Nyköping

3 661

3

0,1

Oxelösund

1 232

26

2,1

Strängnäs

1 256

0

0,0

Trosa

706

0

0,0

Vingåker

319

2

0,6

Södermanlands län

19 135

145

0,8

Riket

750 809

3 890

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Eskilstuna

6 351

6 351

6 379

6 379

6 379

6 901

7 087

7 262

7 715

Flen

1 775

1 725

1 693

1 701

1 687

1 672

1 688

1 688

1 704

Gnesta

814

814

812

812

812

812

862

862

943

Katrineholm

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 411

1 447

1 570

1 599

Nyköping

4 057

4 125

4 101

4 140

3 320

3 387

3 470

3 544

3 661

Oxelösund

1 287

1 250

1 250

1 197

1 197

1 234

1 196

1 232

1 232

Strängnäs

1 116

1 170

1 162

1 162

1 195

1 195

1 256

1 256

1 256

Trosa

908

984

1 043

1 043

578

578

594

594

706

Vingåker

352

352

306

306

306

320

336

266

319

Södermanlands län

18 321

18 432

18 407

18 401

17 135

17 510

17 936

18 274

19 135

Riket

780 510

781 926

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

750 809

                   

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Eskilstuna

156

173

32

21

7

9

11

6

36

Flen

138

89

81

100

21

28

28

40

66

Gnesta

17

1

2

0

0

5

0

0

0

Katrineholm

49

47

72

16

6

2

3

27

12

Nyköping

43

89

27

62

18

21

16

38

3

Oxelösund

31

12

14

2

3

0

1

27

26

Strängnäs

14

28

20

17

2

6

1

18

0

Trosa

2

9

10

0

4

0

0

0

0

Vingåker

1

3

11

5

3

2

8

5

2

Södermanlands län

451

451

269

223

64

73

68

161

145

Riket

13 550

9 903

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

3 890

                   

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Eskilstuna

2,5

2,7

0,5

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

0,5

Flen

7,8

5,2

4,8

5,9

1,2

1,7

1,7

2,4

3,9

Gnesta

2,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Katrineholm

3,0

2,8

4,3

1,0

0,4

0,1

0,2

1,7

0,8

Nyköping

1,1

2,2

0,7

1,5

0,5

0,6

0,5

1,1

0,1

Oxelösund

2,4

1,0

1,1

0,2

0,3

0,0

0,1

2,2

2,1

Strängnäs

1,3

2,4

1,7

1,5

0,2

0,5

0,1

1,4

0,0

Trosa

0,2

..

1,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Vingåker

0,3

0,9

3,6

1,6

1,0

0,6

2,4

1,9

0,6

Södermanlands län

2,5

2,4

1,5

1,2

0,4

0,4

0,4

0,9

0,8

Riket

1,7

1,3

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

0,4

0,5

Källa: Statistiska centralbyrån

                   

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2021 i kommunala bostadsföretag. Index år 2005=100

                   

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2005=100

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Eskilstuna

100

100

100

100

100

109

112

114

121

Flen

100

97

95

96

95

94

95

95

96

Gnesta

100

100

100

100

100

100

106

106

116

Katrineholm

100

100

100

100

100

85

87

95

96

Nyköping

100

102

101

102

82

83

86

87

90

Oxelösund

100

97

97

93

93

96

93

96

96

Strängnäs

100

105

104

104

107

107

113

113

113

Trosa

100

108

115

115

64

64

65

65

78

Vingåker

100

100

87

87

87

91

95

76

91

Södermanlands län

100

101

100

100

94

96

98

100

104

Riket

100

100

98

96

95

95

95

95

96

                   

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2005=100

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Eskilstuna

100

111

21

13

4

6

7

4

23

Flen

100

64

59

72

15

20

20

29

48

Gnesta

100

6

12

0

0

29

0

0

0

Katrineholm

100

96

147

33

12

4

6

55

24

Nyköping

100

207

63

144

42

49

37

88

7

Oxelösund

100

39

45

6

10

0

3

87

84

Strängnäs

100

200

143

121

14

43

7

129

0

Trosa

100

..

500

0

200

0

0

0

0

Vingåker

100

300

1 100

500

300

200

800

500

200

Södermanlands län

100

100

60

49

14

16

15

36

32

Riket

100

73

75

50

42

19

15

22

29

Källa: Statistiska centralbyrån

                   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta