Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2020-01-23
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2019

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Eskilstuna

7 262

6

0,1

Flen

1 688

40

2,4

Gnesta

862

0

0,0

Katrineholm

1 570

27

1,7

Nyköping

3 544

38

1,1

Oxelösund

1 232

27

2,2

Strängnäs

1 256

18

1,4

Trosa

594

0

0,0

Vingåker

266

5

1,9

Södermanlands län

18 274

161

0,9

Riket

742 361

3 046

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

       

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Eskilstuna

6 351

6 351

6 351

6 379

6 379

6 379

6 379

6 901

7 087

7 262

Flen

1 775

1 775

1 725

1 736

1 693

1 701

1 687

1 672

1 688

1 688

Gnesta

814

814

814

922

812

812

812

812

862

862

Katrineholm

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 661

1 411

1 447

1 570

Nyköping

4 057

4 069

4 125

4 141

4 101

4 140

3 320

3 387

3 470

3 544

Oxelösund

1 287

1 253

1 250

1 238

1 250

1 197

1 197

1 234

1 196

1 232

Strängnäs

1 116

1 116

1 170

1 156

1 162

1 162

1 195

1 195

1 256

1 256

Trosa

908

956

984

984

1 043

1 043

578

578

594

594

Vingåker

352

352

352

352

306

306

306

320

336

266

Södermanlands län

18 321

18 347

18 432

18 569

18 407

18 401

17 135

17 510

17 936

18 274

Riket

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

742 361

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Eskilstuna

156

170

173

57

32

21

7

9

11

6

Flen

138

128

89

87

81

100

21

28

28

40

Gnesta

17

14

1

1

2

0

0

5

0

0

Katrineholm

49

57

47

43

72

16

6

2

3

27

Nyköping

43

51

89

32

27

62

18

21

16

38

Oxelösund

31

25

12

1

14

2

3

0

1

27

Strängnäs

14

6

28

22

20

17

2

6

1

18

Trosa

2

..

9

4

10

0

4

0

0

0

Vingåker

1

2

3

5

11

5

3

2

8

5

Södermanlands län

451

453

451

252

269

223

64

73

68

161

Riket

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

3 046

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Eskilstuna

2,5

2,7

2,7

0,9

0,5

0,3

0,1

0,1

0,2

0,1

Flen

7,8

7,2

5,2

5,0

4,8

5,9

1,2

1,7

1,7

2,4

Gnesta

2,1

1,7

0,1

0,1

0,2

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

Katrineholm

3,0

3,4

2,8

2,6

4,3

1,0

0,4

0,1

0,2

1,7

Nyköping

1,1

1,3

2,2

0,8

0,7

1,5

0,5

0,6

0,5

1,1

Oxelösund

2,4

2,0

1,0

0,1

1,1

0,2

0,3

0,0

0,1

2,2

Strängnäs

1,3

0,5

2,4

1,9

1,7

1,5

0,2

0,5

0,1

1,4

Trosa

0,2

..

0,9

0,4

1,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

Vingåker

0,3

0,6

0,9

1,4

3,6

1,6

1,0

0,6

2,4

1,9

Södermanlands län

2,5

2,5

2,4

1,4

1,5

1,2

0,4

0,4

0,4

0,9

Riket

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

0,4

Källa: Statistiska centralbyrån

                     
                     

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2005-2019 i kommunala bostadsföretag. Index år 2005=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Eskilstuna

100

100

100

100

100

100

100

109

112

114

Flen

100

100

97

98

95

96

95

94

95

95

Gnesta

100

100

100

113

100

100

100

100

106

106

Katrineholm

100

100

100

100

100

100

100

85

87

95

Nyköping

100

100

102

102

101

102

82

83

86

87

Oxelösund

100

97

97

96

97

93

93

96

93

96

Strängnäs

100

100

105

104

104

104

107

107

113

113

Trosa

100

105

108

108

115

115

64

64

65

65

Vingåker

100

100

100

100

87

87

87

91

95

76

Södermanlands län

100

100

101

101

100

100

94

96

98

100

Riket

100

100

100

99

98

96

95

95

95

95

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2005=100

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Eskilstuna

100

109

111

37

21

13

4

6

7

4

Flen

100

93

64

63

59

72

15

20

20

29

Gnesta

100

82

6

6

12

0

0

29

0

0

Katrineholm

100

116

96

88

147

33

12

4

6

55

Nyköping

100

119

207

74

63

144

42

49

37

88

Oxelösund

100

81

39

3

45

6

10

0

3

87

Strängnäs

100

43

200

157

143

121

14

43

7

129

Trosa

100

..

450

200

500

0

200

0

0

0

Vingåker

100

200

300

500

1 100

500

300

200

800

500

Södermanlands län

100

100

100

56

60

49

14

16

15

36

Riket

100

83

73

67

75

50

42

19

15

22

Källa: Statistiska centralbyrån

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta