Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2021-06-18
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2020

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Eskilstuna

4 090

245 270

59 968

2 294

Flen

622

33 933

54 555

2 056

Gnesta

139

6 729

48 409

591

Katrineholm

968

60 315

62 309

1 735

Nyköping

1 343

80 101

59 643

1 409

Oxelösund

..

..

..

..

Strängnäs

835

48 300

57 844

1 308

Trosa

94

4 296

45 704

306

Vingåker

363

23 022

63 422

2 522

Södermanlands län

8 629

512 690

59 415

1 718

Riket

198 514

11 955 560

60 225

1 155

Källa: Socialstyrelsen

         

Ekonomiskt bistånd 2010-2020, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

5 536

5 237

5 000

5 460

5 231

5 259

4 862

4 293

4 126

4 060

4 090

Flen

696

691

691

644

566

529

520

576

560

550

622

Gnesta

279

232

214

203

168

172

140

118

152

162

139

Katrineholm

1 388

1 507

1 365

1 392

1 399

1 406

1 382

1 191

1 117

988

968

Nyköping

1 111

1 071

1 071

1 157

1 147

1 181

1 203

1 258

1 193

1 182

1 343

Oxelösund

271

248

226

272

404

454

335

355

..

232

..

Strängnäs

948

915

943

845

872

808

716

726

752

842

835

Trosa

166

138

136

139

146

141

118

114

136

116

94

Vingåker

221

236

269

294

272

309

334

318

361

378

363

Södermanlands län

10 543

10 207

9 826

10 338

10 136

10 188

9 549

8 889

8 705

8 447

8 629

Riket

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

198 514

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eskilstuna

2 782

2 626

1 956

2 355

2 114

2 013

2 008

1 871

1 926

2 072

2 294

Flen

1 861

1 934

1 826

1 675

1 446