Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2020-09-21
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2019

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Eskilstuna

4 060

220 479

54 305

2 072

Flen

550

30 495

55 446

1 832

Gnesta

162

7 618

47 026

674

Katrineholm

988

59 847

60 574

1 727

Nyköping

1 182

69 766

59 024

1 239

Oxelösund

232

10 724

46 224

892

Strängnäs

842

45 357

53 869

1 255

Trosa

116

5 284

45 554

391

Vingåker

378

21 876

57 873

2 398

Södermanlands län

8 447

471 447

55 812

1 592

Riket

202 199

11 602 153

57 380

1 129

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2009-2019, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

5 370

5 536

5 237

5 000

5 460

5 231

5 259

4 862

4 293

4 126

4 060

Flen

611

696

691

691

644

566

529

520

576

560

550

Gnesta

252

279

232

214

203

168

172

140

118

152

162

Katrineholm

1 314

1 388

1 507

1 365

1 392

1 399

1 406

1 382

1 191

1 117

988

Nyköping

1 176

1 111

1 071

1 071

1 157

1 147

1 181

1 203

1 258

1 193

1 182

Oxelösund

245

271

248

226

272

404

454

335

355

..

232

Strängnäs

922

948

915

943

845

872

808

716

726

752

842

Trosa

176

166

138

136

139

146

141

118

114

136

116

Vingåker

255

221

236

269

294

272

309

334

318

361

378

Södermanlands län

10 246

10 543

10 207

9 826

10 338

10 136

10 188

9 549

8 889

8 705

8 447

Riket

237307

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

206 479

202 199

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eskilstuna

2 717

2 782

2 626

1 956

2 355

2 114

2 013

2 008

1 871

1 926

2 072

Flen

1 587

1 861

1 934

1 826

1 675

1 446

1 186

1 308

1 478

1 524

1 832

Gnesta

1 033

1 067

836

707

692

584

584

503

443

527

674

Katrineholm

1 795

1 796

2 162

1 705

1 780

1 775

1 831

2 056

1 753

1 746

1 727

Nyköping

844

866

865