Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2021-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2019 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Eskilstuna 28,0 72,0
Flen 26,4 73,6
Gnesta 32,2 67,8
Katrineholm 29,1 70,9
Nyköping 29,5 70,5
Oxelösund 29,1 70,9
Strängnäs 29,4 70,6
Trosa 28,3 71,7
Vingåker 24,6 75,4
Södermanlands län 28,6 71,4
Riket 30,0 70,0
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2010-2020. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 21,6 21,2 22,1 22,1 22,3 23,6 24,1 25,8 27,7 27,9 28,0
Flen 21,5 18,9 20,2 20,3 20,4 20,7 22,9 21,0 25,6 26,9 26,4
Gnesta 26,8 24,9 26,6 25,3 27,5 26,7 26,1 28,6 32,2 32,2 32,2
Katrineholm 22,5 21,6 21,6 20,9 20,3 22,1 22,2 23,1 24,6 26,4 29,1
Nyköping 23,7 23,7 24,4 25,2 25,7 25,9 25,2 27,1 29,1 29,7 29,5
Oxelösund 22,4 23,1 24,6 29,0 25,5 25,4 25,7 26,1 26,6 28,5 29,1
Strängnäs 25,7 24,7 26,1 26,0 25,6 27,6 28,5 29,3 30,8 30,2 29,4
Trosa 23,3 24,2 25,2 27,7 26,0 27,8 30,5 29,4 30,9 36,2 28,3
Vingåker 25,7 24,6 24,4 20,2 18,7 20,5 22,9 24,5 21,8 25,4 24,6
Södermanlands län 23,0 22,4 23,2 23,4 23,2 24,3 24,8 26,0 27,9 28,7 28,6
Riket 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3 30,0 30,0
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 98 102 103 103 109 112 120 128 129 129
Flen 100 88 94 94 95 96 107 98 119 125 123
Gnesta 100 93 100 94 103 100 98 107 121 120 120
Katrineholm 100 96 96 93 90 98 99 103 109 117 130
Nyköping 100 100 103 107 108 109 107 115 123 126 125
Oxelösund 100 103 110 129 114 113 115 116 119 127 130
Strängnäs 100 96 101 101 99 107 111 114 120 117 114
Trosa 100 104 108 119 111 119 131 126 132 155 121
Vingåker 100 96 95 79 73 80 89 95 85 99 96
Södermanlands län 100 97 101 102 101 106 108 113 121 125 124
Riket 100 103 106 107 108 113 117 121 127 130 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta