Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Invandring och utvandring

Invandring och utvandring

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram tidsserie

Den som invandrar blir redovisad som inflyttad i samband med att man erhåller uppehållstillstånd. Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna. År 1994 var ett rekordår för invandringen till Sverige. Det berodde delvis på att det året fick bosnier och jugoslaver automatiskt uppehållstillstånd. Under 2017 var invandringen till Södermanlands län 3 396 personer samtidigt som 962 personer utvandrade från Södermanlands län.

Invandrare och utvandrare 2020. Södermanlands län

Kvinnor Män Totalt
Invandrare 855 837 1 692
Utvandrare 486 576 1 062
Flyttningsnetto 369 261 630

Invandrare och utvandrare 1990-2020

 

 

 

 

 

     

År

Södermanlands län

Invandrare

Utvandrare

Flyttningsnetto

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Totalt

1990

746

858

314

373

432

485

917

1991

594

669

272

362

322

307

629

1992

664

727

274

331

390

396

786

1993

1 204

1 161

357

354

847

807

1 654

1994

1 250

1 282

293

328

957

954

1 911

1995

669

615

396

422

273

193

466

1996

511

495

386

391

125

104

229

1997

514

594

432

423

82

171

253

1998

626

653

423

410

203

243

446

1999

595

651

406

414

189

237

426

2000

686

796

325

381

361

415

776

2001

741

754

282

322

459

432

891

2002

877

740

356

325

521

415

936

2003

772

714

371

346

401

368

769

2004

691

587

364

320

327

267

594

2005

712

691

316

364

396

327

723

2006

940

995

330

360

610

635

1 245

2007

1 071

1 258

352

369

719

889

1 608

2008

1 319

1 241

341

451

978

790

1 768

2009

1 238

1 170

348

373

890

797

1 687

2010

1 042

1 107

443

520

599

587

1 186

2011

1 067

1 170

433

540

634

630

1 264

2012

1 136

1 269

493

561

643

708

1 351

2013

1 677

1 719

460

502

1 217

1 217

2 434

2014

1 584

1 928

439

480

1 145

1 448

2 593

2015

1 583

1 937

454

567

1 129

1 370

2 499

2016

2 255

2 835

366

433

1 889

2 402

4 291

2017

1 791

2 014

417

472

1 374

1 542

2 916

2018

1 495

1 634

389

396

1 106

1 238

2 344

2019

1 146

1 167

467

505

679

662

1 341

2020

855

837

486

576

369

261

630

Källa: Statistiska centralbyrån

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta