Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2021-03-22
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2020 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Södermanlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

508

30,0

28,6

 

Sverige

635

59,8

45,4

Sverige

395

23,3

20,3

 

Afghanistan

68

6,4

12,4

Nordamerika

261

15,4

9,3

 

Finland

56

5,3

3,9

Syrien

160

9,5

3,9

 

Nordamerika

39

3,7

2,1

Tyskland

130

7,7

11,1

 

Tyskland

37

3,5

4,4

Iran

85

5,0

2,0

 

Polen

26

2,4

4,5

Indien

66

3,9

3,1

 

Iran

23

2,2

1,0

Finland

39

2,3

2,1

 

Sydamerika

18

1,7

2,0

Polen

37

2,2

3,0

 

Norge

16

1,5

2,5

Europa utom EU28 och Norden

24

1,4

2,2

 

Syrien

16

1,5

0,8

Sydamerika

24

1,4

2,3

 

Pakistan

10

0,9

0,5

Eritrea

22

1,3

2,0

 

Storbritannien och Nordirland

9

0,8

3,1

Pakistan

21

1,2

2,9

 

Europa utom EU28 och Norden

9

0,8

1,9

Norge

16

0,9

1,6

 

Danmark

6

0,6

3,5

Rumänien

15

0,9

1,7

 

Irak

5

0,5

3,9

Storbritannien och Nordirland

14

0,8

2,8

 

Rumänien

3

0,3

1,6

Kina

14

0,8

2,1

 

Eritrea

3

0,3

0,7

Danmark

10

0,6

2,3

 

Kina

2

0,2

2,0

Island

5

0,3

0,5

 

Island

1

0,1

0,7

Irak

4

0,2

4,9

 

Oceanien

1

0,1

0,4

Oceanien

3

0,2

0,3

 

Indien

0

0,0

0,2

Statslös

22

1,3

0,6

 

Statslös

3

0,3

0,2

Okänt

6

0,4

0,3

 

Okänt

1

0,1

0,3

Samtliga                                   

1 692

100

100

 

Samtliga                                   

1 062

100

100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta