Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Eskilstuna

233,8

299,4

Flen

216,6

276,7

Gnesta

255,5

325,2

Katrineholm

231,9

295,4

Nyköping

255,7

330,2

Oxelösund

234,6

317,1

Strängnäs

267,1

351,8

Trosa

277,3

371,6

Vingåker

222,6

281,3

Södermanlands län

243,3

314,2

Riket

261,4

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

179,8

182,2

184,0

188,7

195,0

202,8

207,1

214,0

221,5

227,9

233,8

Flen

175,2

177,5

179,0

184,0

189,6

194,5

197,6

203,2

207,7

212,1

216,6

Gnesta

190,6

193,9

198,4

203,8

212,5

217,8

224,1

231,6

239,5

249,2

255,5

Katrineholm

174,7

178,9

181,5

187,8

194,0

200,3

205,6

213,0

220,7

226,9

231,9

Nyköping

190,7

194,7

198,0

204,2

211,2

218,4

224,2

231,6

239,5

247,4

255,7

Oxelösund

193,3

195,4

196,3

201,9

205,2

210,8

214,2

217,7

222,8

230,2

234,6

Strängnäs

197,9

204,9

210,0

215,2

224,4

231,0

236,6

242,9

252,0

260,9

267,1

Trosa

213,0

214,1

219,7

226,2

235,9

239,6

246,4

255,2

261,9

268,8

277,3

Vingåker

173,0

177,5

178,7

184,2

188,3

194,9

199,3

207,3

213,5

218,7

222,6

Södermanlands län

185,3

188,8

191,6

197,0

203,8

277,7

215,6

222,5

230,0

237,0

243,3

Riket

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

261,4

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

243,4

239,8

242,6

251,2

257,2

261,9

264,6

272,0

280,7

289,4

299,4

Flen

232,8

233,6

236,8

242,4

247,2

248,3

250,2

254,5

257,6

266,5

276,7

Gnesta

256,6

255,4

265,0

274,5

279,2

285,1

292,0

299,2

306,1

316,1

325,2

Katrineholm

239,2

239,6

242,6

250,6

258,4

261,5

265,6

273,3

283,0

289,2

295,4

Nyköping

270,3

270,2

274,5

282,9

290,0

295,9

300,0

307,0

314,7

322,0

330,2

Oxelösund

275,1

273,5

271,9

279,1

281,2

286,2

286,0

292,6

296,4

307,5

317,1

Strängnäs

282,3

281,5

289,5

295,5

306,2

311,8

316,8

327,2

336,9

344,7

351,8

Trosa

301,7

302,7

310,8

320,0

328,4

327,4

330,8

340,2

355,2

366,6

371,6

Vingåker

232,6

232,3

236,7

241,4

247,0

250,0

253,5

259,1

264,1

273,4

281,3

Södermanlands län

255,8

254,5

258,6

266,4

273,3

210,6

281,2

288,7

297,0

305,4

314,2

Riket

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

337,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2008-2018 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2008=100

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

100

101

102

105

108

113

115

119

123

127

130

Flen

100

101

102

105

108

111

113

116

119

121

124

Gnesta

100

102

104

107

111

114

118

122

126

131

134

Katrineholm

100

102

104

107

111

115

118

122

126

130

133

Nyköping

100

102

104

107

111

115

118

121

126

130

134

Oxelösund

100

101

102

104

106

109

111

113

115

119

121

Strängnäs

100

104

106

109

113

117

120

123

127

132

135

Trosa

100

101

103

106

111

112

116

120

123

126

130

Vingåker

100

103

103

106

109

113

115

120

123

126

129

Södermanlands län

100

102

103

106

110

150

116

120

124

128

131

Riket

100

102

104

107

111

115

118

122

127

131

135

                       

Män

                     

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Eskilstuna

100

99

100

103

106

108

109

112

115

119

123

Flen

100

100

102

104

106

107

107

109

111

114

119

Gnesta

100

100

103

107

109

111

114

117

119

123

127

Katrineholm

100

100

101

105

108

109

111

114

118

121

123

Nyköping

100

100

102

105

107

109

111

114

116

119

122

Oxelösund

100

99

99

101

102

104

104

106

108

112

115

Strängnäs

100

100

103

105

108

110

112

116

119

122

125

Trosa

100

100

103

106

109

109

110

113

118

122

123

Vingåker

100

100

102

104

106

107

109

111

114

118

121

Södermanlands län

100

99

101

104

107

82

110

113

116

119

123

Riket

100

100

102

105

108

110

112

116

119

123

127

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta