Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2021-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2020-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Eskilstuna

14 021

14 105

53 312

53 663

26,3

26,3

Flen

1 802

1 978

7 997

8 434

22,5

23,5

Gnesta

770

750

5 667

5 754

13,6

13,0

Katrineholm

3 323

3 396

17 297

17 468

19,2

19,4

Nyköping

4 688

4 494

28 735

28 336

16,3

15,9

Oxelösund

1 383

1 317

5 919

6 076

23,4

21,7

Strängnäs

2 959

2 973

18 558

18 732

15,9

15,9

Trosa

1 057

1 049

7 150

7 159

14,8

14,7

Vingåker

702

676

4 468

4 676

15,7

14,5

Södermanlands län

30 705

30 738

149 103

150 298

20,6

20,5

Riket

1 016 425

1 030 306

5 156 448

5 222 847

19,7

19,7

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta