Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2023-02-23
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare ska man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Enbart personer som folkbokförs räknas som invandrare. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Flyktingar som är under utredning finns inte med i statistiken varken som invandrad eller som utländsk medborgare i befolkningen. Den som inte fått uppehållstillstånd och därför lämnar riket finns inte heller med bland utvandrarna.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2022-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Eskilstuna

14 389

14 421

53 574

54 019

26,9

26,7

Flen

1 750

1 866

7 928

8 388

22,1

22,2

Gnesta

794

776

5 714

5 799

13,9

13,4

Katrineholm

3 325

3 349

17 353

17 411

19,2

19,2

Nyköping

4 834

4 730

29 009

28 624

16,7

16,5

Oxelösund

1 360

1 284

5 980

6 152

22,7

20,9

Strängnäs

3 165

3 225

18 968

19 161

16,7

16,8

Trosa

1 103

1 090

7 309

7 349

15,1

14,8

Vingåker

628

632

4 406

4 657

14,3

13,6

Södermanlands län

31 348

31 373

150 241

151 560

20,9

20,7

Riket

1 063 881

1 081 793

5 223 232

5 298 324

20,4

20,4

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta