Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2021-12-01
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2020 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

19 786

2 890

4 055

1 830

11 011

Uppsala län

2 869

297

819

23

1 730

Södermanlands län

3 052

920

729

156

1 247

Östergötlands län

6 062

3 052

968

21

2 021

Jönköpings län

4 294

1 651

1 000

171

1 472

Kronobergs län

2 614

1 206

480

83

845

Kalmar län

3 173

1 321

660

117

1 075

Gotlands län

903

345

168

29

361

Blekinge län

1 767

578

486

87

616

Skåne län

12 289

2 629

3 318

644

5 698

Hallands län

3 792

1 155

1 072

159

1 406

Västra Götalands län

17 816

5 558

4 231

954

7 073

Värmlands län

5 095

1 939

948

120

2 088

Örebro län

4 050

1 396

820

156

1 678

Västmanlands län

2 720

958

555

153

1 054

Dalarnas län

6 152

3 561

1 077

127

1 387

Gävleborgs län

5 224

2 679

893

143

1 509

Västernorrlands län

8 999

6 634

840

123

1 402

Jämtlands län

2 088

580

436

78

994

Västerbottens län

4 128

1 713

878

194

1 343

Norrbottens län

8 337

5 264

919

97

2 057

Riket

125 210

46 327

25 351

5 792

47 740

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt   

Stockholms län

100

14,6

20,5

9,2

55,7

Uppsala län

100

10,4

28,5

0,8

60,3

Södermanlands län

100

30,1

23,9

5,1

40,9

Östergötlands län

100

50,3

16,0

0,3

33,3

Jönköpings län

100

38,4

23,3

4,0

34,3

Kronobergs län

100

46,1

18,4

3,2

32,3

Kalmar län

100

41,6

20,8

3,7

33,9

Gotlands län

100

38,2

18,6

3,2

40,0

Blekinge län

100

32,7

27,5

4,9

34,9

Skåne län

100

21,4

27,0

5,2

46,4

Hallands län

100

30,5

28,3

4,2

37,1

Västra Götalands län

100

31,2

23,7

5,4

39,7

Värmlands län

100

38,1

18,6

2,4

41,0

Örebro län

100

34,5

20,2

3,9

41,4

Västmanlands län

100

35,2

20,4

5,6

38,8

Dalarnas län

100

57,9

17,5

2,1

22,5

Gävleborgs län

100

51,3

17,1

2,7

28,9

Västernorrlands län

100

73,7

9,3

1,4

15,6

Jämtlands län

100

27,8

20,9

3,7

47,6

Västerbottens län

100

41,5

21,3

4,7

32,5

Norrbottens län

100

63,1

11,0

1,2

24,7

Riket

100

37,0

20,2

4,6

38,1

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Elförbrukning 2000-2020 fördelat på slutlig användare, GWh

           

Södermanlands län

År

Totalt

Industrin

Småhus

Flerbostadshus

Övrigt

2000

3 562

1 243

661

150

1 508

2001

3 496

1 290

706

176

1 324

2002

3 442

1 244

708

168

1 322

2003

3 398

1 211

733

158

1 296

2004

3 574

1 257

744

182

1 391

2005

3 764

1 584

689

163

1 328

2006

3 349

1 259

689

164

1 237

2007

3 697

1 503

686

165

1 343

2008

3 701

1 495

723

126

1 357

2009

3 225

1 099

684

166

1 276

2010

2 577

1 231

790

175

1 381

2011

3 314

1 199

704

260

1 151

2012

3 185

946

760

260

1 219

2013

3 034

932

723

220

1 159

2014

2 916

899

692

213

1 112

2015

3 324

1 162

745

164

1 253

2016

3 174

967

760

166

1 281

2017