Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2022-12-05
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2021. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 4 779 3 971 58 1 627 2 431 12 865
Uppsala län 330 1 735 65 6 437 2 572
Södermanlands län 925 541 0 234 0 1 699
Östergötlands län 2 279 743 0 341 0 3 363
Jönköpings län 1 171 574 0 320 18 2 082
Kronobergs län 786 396 0 101 0 1 283
Kalmar län 687 494 0 194 0 1 375
Gotlands län 0 173 0 17 22 212
Blekinge län 249 263 0 76 0 588
Skåne län 2 892 1 925 0 522 671 6 010
Hallands län 299 572 0 121 2 995
Västra Götalands län 3 792 2 214 2 794 812 7 614
Värmlands län 350 795 0 253 0 1 398
Örebro län 1 145 422 15 233 60 1 876
Västmanlands län 1 467 498 0 268 7 2 242
Dalarnas län 520 851 4 168 0 1 543
Gävleborgs län 1 197 559 1 348 0 2 106
Västernorrlands län 743 587 50 173 0 1 553
Jämtlands län 369 299 0 130 0 798
Västerbottens län 1 087 650 6 269 73 2 085
Norrbottens län 1 404 641 23 123 0 2 190
Riket 26 471 18 902 225 6 318 4 533 56 449

Fjärrvärme 2001-2021. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Södermanlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

391

422

37

137

70

1 057

2002

333

694

53

174

73

1 328

2003

550

628

9

173

71

1 430

2004

655

558

17

177

45

1 452

2005

590

587

4

198

46

1 425

2006

690

472

1

211

23

1 397

2007

655

558

17

177

45

1 452

2008

731

400

0

201

10

1 342

2009

808

663

0

225

9

1 706

2010

858

639

0

219

3

1 718

2011

778

454

0

227

0

1 459

2012

871

544

0

253

0

1 669

2013

923

459

0

254

0

1 636

2014

846

397

0

251

0

1 495

2015

835

402

0

263

0

1 501

2016

836

508

0

257

0

1 601

2017

920

394

0

262

0

1 576

2018

897

458

0

253

0

1 608

2019

902

439

0

230

0

1 572

2020

876

330

0

207

0

1 413

2021

925

541

0

234

0

1 699

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

2019

26 497

15 867

199

5 917

4 294

52 774

2020

22 269

16 126

349

5 654

4 704

49 101

2021

26 471

18 902

225

6 318

4 533

56 449

Källa: Statistiska centralbyrån

Fjärrvärme 2001-2021. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2001=100

             

Södermanlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

100

100

100

100

100

100

2002

85

165

146

127

104

126

2003

140

149

25

126

100

135

2004

168

132

46

129

64

137

2005

151

139

11

145

65

135

2006

176

112

2

153

33

132

2007

168

132

46

129

64

137

2008

187

95

0

146

15

127

2009

207

157

0

164

13

161

2010

219

152

0

160

4

163

2011

199

108

0

165

0

138

2012

223

129

0

184

0

158

2013

236

109

0

185

0

155

2014

216

94

0

183

0

141

2015

213

95

0

192

0

142

2016

214

120

1

187

0

151

2017

235

93

0

191

0

149

2018

229

109

0

185

0

152

2019

231

104

0

168

0

149

2020

224

78

0

151

0

134

2021

236

128

0

170

0

161

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2001

100

100

100

100

100

100

2002

110

97

78

114

101

102

2003

123

95

29

122

87

101

2004

130

91

21

120

88

101

2005

132

92

29

129

82

102

2006

148

94

19

136

77

107

2007

147

93

19

146

76

106

2008

151

89

11

151

75

106

2009

177

101

13

172

69

119

2010

198

121

8

206

72

136

2011

186

87

6

195

67

116

2012

182

96

14

233

76

122

2013

175

95

14

230

59

117

2014

161

90

15

229

66

112

2015

170

88

12

248

65

114

2016

186

91

14

253

59

119

2017

188

83

13

272

57

117

2018

185

88

12

256

57

117

2019

192

78

12

264

57

116

2020

162

79

21

252

62

107

2021

192

93

14

281

60

124

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta