Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Värmeverk, andelar efter produ…

Värmeverk, andelar efter produktionssätt

Senast uppdaterad 2021-12-06
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Värmeverkens produktion redovisas uppdelad på produktionssätt:

  • kraftvärme -värme i kombination med produktion av el
  • annan bränslebaserad produktion
  • elpanna
  • rökgaskondens
  • värmepump

För värmeverken insamlas uppgifter om produktion och omsättning av värme samt el- och bränsleförbrukning. Produktion av värme för industriella processer i industrins kraftvärmeanläggningar ingår inte i el- och fjärrvärmestatistiken.

PDF
Diagram nuläge
Fjärrvärme 2020. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

Län Kraftvärme Bränsle- baserad prod av enbart värme Elpanna Rökgaskondens Värmepump Totalt
Stockholms län 3 505 3 477 103 1 342 2 520 10 947
Uppsala län 293 1 358 97 6 445 2 199
Södermanlands län 876 330 0 207 0 1 413
Östergötlands län 1 948 681 0 294 0 2 923
Jönköpings län 1 099 411 0 277 3 1 790
Kronobergs län 689 319 0 90 0 1 098
Kalmar län 643 446 0 165 0 1 254
Gotlands län 0 133 0 35 27 195
Blekinge län 164 213 0 71 0 448
Skåne län 2 368 1 729 0 488 704 5 290
Hallands län 277 472 0 103 2 854
Västra Götalands län 3 404 1 538 3 785 871 6 599
Värmlands län 230 709 0 217 0 1 157
Örebro län 875 436 5 206 73 1 594
Västmanlands län 977 674 6 264 5 1 926
Dalarnas län 521 753 8 160 0 1 442
Gävleborgs län 1 256 536 23 298 0 2 113
Västernorrlands län 477 650 76 177 0 1 380
Jämtlands län 372 224 1 141 0 738
Västerbottens län 941 575 17 225 54 1 812
Norrbottens län 1 352 464 10 104 0 1 930
Riket 22 269 16 126 349 5 654 4 704 49 101

Fjärrvärme 2000-2020. Producerad värme efter produktionssätt, GWh

             

Södermanlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

326

607

93

70

153

1 248

2001

391

422

37

137

70

1 057

2002

333

694

53

174

73

1 328

2003

550

628

9

173

71

1 430

2004

655

558

17

177

45

1 452

2005

590

587

4

198

46

1 425

2006

690

472

1

211

23

1 397

2007

655

558

17

177

45

1 452

2008

731

400

0

201

10

1 342

2009

808

663

0

225

9

1 706

2010

858

639

0

219

3

1 718

2011

778

454

0

227

0

1 459

2012

871

544

0

253

0

1 669

2013

923

459

0

254

0

1 636

2014

846

397

0

251

0

1 495

2015

835

402

0

263

0

1 501

2016

836

508

0

257

0

1 601

2017

920

394

0

262

0

1 576

2018

897

458

0

253

0

1 608

2019

902

439

0

230

0

1 572

2020

876

330

0

207

0

1 413

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

12 811

17 086

1 661

2 037

7 575

41 170

2001

13 778

20 401

1 666

2 245

7 596

45 685

2002

15 093

19 886

1 292

2 563

7 690

46 524

2003

16 953

19 319

478

2 747

6 624

46 121

2004

17 948

18 480

357

2 697

6 676

46 158

2005

18 222

18 828

485

2 892

6 194

46 621

2006

20 360

19 263

314

3 055

5 839

48 830

2007

20 204

18 876

317

3 288

5 789

48 473

2008

20 791

18 195

187

3 398

5 698

48 269

2009

24 382

20 584

221

3 859

5 238

54 283

2010

27 314

24 728

140

4 629

5 456

62 266

2011

25 566

17 694

98

4 367

5 057

52 781

2012

25 057

19 510

225

5 236

5 793

55 821

2013

24 103

19 290

231

5 166

4 461

53 251

2014

22 148

18 429

250

5 146

5 029

51 003

2015

23 408

17 974

196

5 559

4 925

52 062

2016

25 570

18 605

239

5 683

4 491

54 588

2017

25 930

16 915

218

6 110

4 346

53 519

2018

25 427

17 947

192

5 752

4 355

53 673

2019

26 497

15 867

199

5 917

4 294

52 774

2020

22 269

16 126

349

5 654

4 704

49 101

Källa: Statistiska centralbyrån

Fjärrvärme 2000-2020. Producerad värme efter produktionssätt. Index år 2000=100

             

Södermanlands län

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

120

69

39

197

46

85

2002

102

114

57

250

48

106

2003

169

103

10

248

46

115

2004

201

92

18

254

29

116

2005

181

97

4

285

30

114

2006

212

78

1

302

15

112

2007

201

92

18

254

29

116

2008

224

66

0

288

7

108

2009

248

109

0

323

6

137

2010

263

105

0

314

2

138

2011

239

75

0

326

0

117

2012

267

90

0

363

0

134

2013

283

76

0

364

0

131

2014

260

65

0

360

0

120

2015

256

66

0

377

0

120

2016

257

84

0

369

0

128

2017

282

65

0

376

0

126

2018

275

75

0

364

0

129

2019

277

72

0

330

0

126

2020

269

54

0

297

0

113

             

Riket

År

Kraftvärme

Bränsle- baserad prod av enbart värme

Elpanna

Rökgas- kondens

Värme- pump

Totalt

2000

100

100

100

100

100

100

2001

108

119

100

110

100

111

2002

118

116

78

126

102

113

2003

132

113

29

135

87

112

2004

140

108

21

132

88

112

2005

142

110

29

142

82

113

2006

159

113

19

150

77

119

2007

158

110

19

161

76

118

2008

162

106

11

167

75

117

2009

190

120

13

189

69

132

2010

213

145

8

227

72

151

2011

200

104

6

214

67

128

2012

196

114

14

257

76

136

2013

188

113

14

254

59

129

2014

173

108

15

253

66

124

2015

183

105

12

273

65

126

2016

200

109

14

279

59

133

2017

202

99

13

300

57

130

2018

198

105

12

282

57

130

2019

207

93

12

290

57

128

2020

174

94

21

278

62

119

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta