Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Energi // Vindkraft

Vindkraft

Senast uppdaterad 2022-04-21
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2021

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 159 6,1
Uppsala län 10 11 32 3,2
Södermanlands län 8 6 13 1,6
Östergötlands län 141 174 383 2,7
Jönköpings län 153 390 954 6,2
Kronobergs län 32 117 128 4,0
Kalmar län 241 566 1 110 4,6
Gotlands län 130 180 448 3,4
Blekinge län 51 71 141 2,8
Skåne län 436 640 1 427 3,3
Hallands län 256 486 1 043 4,1
Västra Götalands län 596 1 005 2 220 3,7
Värmlands län 109 371 977 9,0
Örebro län 97 259 661 6,8
Västmanlands län 2 0 0 0,0
Dalarnas län 221 616 1 521 6,9
Gävleborgs län 294 967 2 622 8,9
Västernorrlands län 540 1 870 3 993 7,4
Jämtlands län 452 1 424 2 938 6,5
Västerbottens län 476 1 357 2 501 5,3
Norrbottens län 483 1 542 3 836 7,9
Riket 4 754 12 113 27 107 5,7
Vindkraft. Elproduktion GWh, 2011-2021.

Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stockholms län 3 3 11 61 180 162 165 148 164 182 159
Uppsala län 33 31 33 28 35 32 31 30 31 33 32
Södermanlands län 3 8 9 13 16 14 14 12 14 15 13
Östergötlands län 297 352 360 384 481 403 432 366 427 467 383
Jönköpings län 185 199 530 662 828 686 803 715 893 1 072 954
Kronobergs län 5 7 11 14 20 16 17 15 17 19 128
Kalmar län 333 474 658 809 1 017 1 071 1 093 923 1 057 1 128 1 110
Gotlands län 326 414 382 417 485 430 457 374 487 522 448
Blekinge län 97 115 148 158 187 149 166 142 163 168 141
Skåne län 1 083 1 180 1 126 1 324 1 507 1 407 1 708 1 427 1 629 1 729 1 427
Hallands län 413 504 654 948 1 156 1 036 1 290 1 112 1 198 1 304 1 043
Västra Götalands län 1 188 1 440 1 548 1 719 2 269 1 932 2 078 2 043 2 352 2 648 2 220
Värmlands län 92 79 84 119 315 396 510 453 494 793 977
Örebro län 43 86 99 118 199 170 184 174 403 699 661
Västmanlands län 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarnas län 535 542 623 606 942 832 831 735 1 130 1 493 1 521
Gävleborgs län 52 173 840 795 1 071 1 094 1 461 1 338 1 568 2 707 2 622
Västernorrlands län 47 67 298 332 1 067 1 524 1 707 1 981 2 185 3 794 3 993
Jämtlands län 550 534 641 905 1 858 1 508 1 675 1 614 1 665 2 901 2 938
Västerbottens län 549 687 1 331 1 294 1 784 1 816 2 033 2 025 1 982 2 517 2 501
Norrbottens län 274 268 456 527 905 801 954 988 1 987 3 333 3 836
Riket 6 108 7 163 9 842 11 233 16 322 15 479 17 609 16 615 19 846 27 524 27 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta