Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Geografi // Öar efter storleksklass

Öar efter storleksklass

Senast uppdaterad 2005-11-10
Förklaring
Med antalet öar per kommun avses öar som helt eller delvis ligger i kommunen. Ö som delas av kommungräns är medräknad i båda kommunerna. I summeringen på länsnivå ingår en sådan ö endast en gång. Olika benämningar kan förekomma på ö, såsom holmar, kobbar och skär. I redovisningen benämns alla som ö. De smalaste vattendragen som ingår i underlaget är 6 meter breda. Också landområde som omsluts av sådana smala vattendrag har klassats som ö. Av lokalbefolkningen betraktas inte alltid ett sådant område som ö, även om det definitionsmässigt är en ö. Grundmaterialet utgörs av Lantmäteriets digitala s.k. vattenmask i skalan 1:10 000 (för delar av fjällkedjan i skala 1:50 000), samt deras s över vattendrag som är upp till sex meter.
Länets största öar är Selaön och Tosterön-Aspön.

Öar i hav och insjöar efter storleksklass

                   

Kommun/Region

Storleksklass, landareal

<100 m2

100- 1000 m2

0,1-1 ha

1-10 ha

10- 100 ha

1-10 km2

10- 100 km2

>100 km2

Summa öar

Eskilstuna

213

282

205

41

13

2

 

 

756

Flen

96

194

111

48

9

2

 

 

460

Gnesta

47

131

62

22

3

 

 

 

265

Katrineholm

149

236

107

33

9

 

 

 

534

Nyköping

1 189

1 451

696

223

46

4

 

 

3 609

Oxelösund

314

406

212

75

12

2

 

 

1 021

Strängnäs

59

145

134

60

16

5

3

 

422

Trosa

495

482

221

90

16

4

 

 

1 308

Vingåker

34

69

32

8

2

 

 

 

145

Södermanlands län

2 588

3 387

1 773

595

127

19

3

 

8 492

Riket

59 252

90 659

51 733

16 499

3 095

513

72

8

221 831

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta