Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län

Städer

Senast uppdaterad 2018-03-28
Förklaring
I Sverige började statistik över befolkningen produceras på 1700-talet. Befolkningen, som förut redovisades på städer och landsbygd, redovisas numera på tätorter och glesbygd. Den historiska statistiken i tabellen är hämtad från SCB:s publikation Historisk statistik för Sverige, del 1. Städer har upphört som administrativt område och ingår numera i respektive kommun. Befolkningen redovisas både per kommun och per tätort. Tätort definieras som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.
PDF
Diagram nuläge

Städernas folkmängd 1800-2015

               

Stad/tätort

Staden grundad

1800

1900

1950

2000*

2010*

2015*

Eskilstuna

1659

1 341

13 663

53 363

57 867

64 679

67 359

Flen

1949

-

-

4 594

6 159

6 229

6 594

Katrineholm

1917

-

-

14 522

21 329

21 993

23 283

Nyköping

omkr. 1250

2 272

7 375

20 427

27 164

29 891

32 224

Oxelösund

1950

-

-

5 398

10 680

10 870

11 157

Strängnäs

före 1336

1 112

2 276

7 280

12 010

12 856

13 693

Trosa

okänt

479

720

1 230

4 201

5 027

5 836

Källa: Statistiska centralbyrån

*) Folkmängden avser tätorten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta