Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2021-03-30
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2020

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Öst

Riket           

Region Öst

Riket

Brott mot liv och hälsa

9 789

90 105

8,7

8,7

Brott mot frihet och frid

19 245

170 069

17,0

16,4

Ärekränkningsbrott

1 323

11 949

1,2

1,2

Sexualbrott

3 096

25 030

2,7

2,4

Brott mot familj

230

1 458

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

40 591

421 495

35,9

40,6

Bedrägeribrott

20 958

218 308

18,5

21,0

Förskingring o annan trolöshet

1 762

14 059

1,6

1,4

Brott mot borgenärer

1 764

18 029

1,6

1,7

Skadegörelsebrott

13 939

233 610

12,3

22,5

Brott mot allmänheten

2 094

20 628

1,9

2,0

Brott mot staten

3 482

35 669

3,1

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8 307

84 438

7,3

8,1

Brott mot narkotikastrafflagen

15 091

124 044

13,3

12,0

Övriga straffrättsliga brott

10 078

97 942

8,9

8,9

Summa brott

151 750

1 566 872

134,1

151,0

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2010-2020

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Öst (Jönköpings län, Östergötlands län, Södermanlands län)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Brott mot liv och hälsa