Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott per 1000 invånar…

Anmälda brott per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

PDF
Anmälda brott per 1000 invånare 2020

Region Brott per 1000 inv.
Region Nord 115
Region Mitt 133
Region Stockholm 198
Region Öst 134
Region Väst 136
Region Syd 151
Region Bergslagen 133
Riket 151
Anmälda brott per 1000 invånare 2015-2020

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Region Nord 110 111 116 114 114 115
Region Mitt 131 128 129 133 134 133
Region Stockholm 210 208 194 197 197 198
Region Öst 130 131 132 134 131 134
Region Väst 148 144 143 139 138 136
Region Syd 147 146 152 158 152 151
Region Bergslagen 126 129 130 133 130 133
Riket 153 152 151 152 151 151
Utveckling av anmälda brott per 1000 invånare 2015-2020. Index år 2015=100

Region 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Region Nord 100 101 105 104 104 105
Region Mitt 100 98 98 102 102 102
Region Stockholm 100 99 92 94 94 94
Region Öst 100 101 102 103 101 103
Region Väst 100 97 97 94 93 92
Region Syd 100 99 103 107 103 103
Region Bergslagen 100 102 103 106 103 106
Riket 100 99 99 99 98 99

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta