Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2022-06-22
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2021 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Södermanlands län

Riket

Kvinnor

Män  

Kvinnor

Män  

Cirkulationsorganens sjukdomar

330

341

263

265

Tumörer

285

270

217

226

Andningsorganens sjukdomar

65

70

48

48

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

62

48

70

41

Yttre orsaker till sjukdom och död

41

66

36

59

Covid­19 (virus påvisat och virus ej påvisat)

33

60

43

59

Sjukdomar i nervsystemet

47

43

63

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

39

34

28

30

Matsmältningsorganens sjukdomar

33

37

28

30

Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

19

23

23

23

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras på annan plats

22

18

34

31

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

16

17

13

16

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

5

7

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

4

3

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

2

4

2

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

3

1

3

3

Vissa perinatala tillstånd

2

0

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

0

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 010

1 040

880

888

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta