Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2021-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge

Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt frånskilda) i samma åldersgrupp. Lägst andel skilda finns i Trosa kommun med 20,8 procent. Högst andel har Katrineholms kommun med 26,5 procent. Genomsnittet för länet är 24,3 och för riket 22,5 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Eskilstuna

6 575

9 634

264

3 422

13 320

25,7

Flen

819

1 374

35

460

1 869

24,6

Gnesta

780

986

26

316

1 328

23,8

Katrineholm

1 973

2 942

93

1 096

4 131

26,5

Nyköping

3 499

5 111

121

1 621

6 853

23,7

Oxelösund

610

1 029

27

324

1 380

23,5

Strängnäs

2 261

3 567

64

1 022

4 653

22,0

Trosa

814

1 405

25

375

1 805

20,8

Vingåker

531

753

29

207

989

20,9

Södermanlands län

17 862

26 801

684

8 843

36 328

24,3

Riket

701 835

961 216

19 274

284 840

1 265 330

22,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2020. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 24,0 23,9 24,1 24,6 24,8 24,9 24,8 24,9 24,9 25,1 25,7
Flen 20,4 20,2 20,4 20,0 21,0 21,7 22,1 22,4 23,2 23,0 24,6
Gnesta 22,2 21,8 22,3 21,4 22,6 21,7 21,3 22,5 23,8 23,3 23,8
Katrineholm 23,5 24,2 23,7 24,4 24,6 25,0 24,5 24,5 24,8 25,6 26,5
Nyköping 23,1 23,5 23,3 23,3 23,7 23,3 23,2 23,1 23,0 23,0 23,7
Oxelösund 23,6 22,2 22,9 23,5 23,5 23,6 22,8 22,8 23,2 23,4 23,5
Strängnäs 22,0 22,3 22,1 22,6 22,0 22,4 22,3 22,0 22,2 22,0 22,0
Trosa 19,3 19,0 20,4 20,1 20,7 21,2 21,7 21,9 21,4 21,7 20,8
Vingåker 18,7 19,0 18,5 18,5 18,3 18,7 19,3 18,4 19,5 20,4 20,9
Södermanlands län 22,8 22,9 23,0 23,3 23,5 23,6 23,5 23,5 23,7 23,8 24,3
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2 22,5
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 100 101 102 103 104 103 104 104 105 107
Flen 100 99 100 98 103 106 108 110 114 113 121
Gnesta 100 98 100 96 102 97 96 101 107 105 107
Katrineholm 100 103 101 104 105 106 104 104 105 109 113
Nyköping 100 102 101 101 103 101 101 100 100 99 103
Oxelösund 100 94 97 99 100 100 96 97 98 99 100
Strängnäs 100 101 100 103 100 102 101 100 101 100 100
Trosa 100 98 106 105 107 110 113 114 111 113 108
Vingåker 100 102 99 99 98 100 103 98 104 109 112
Södermanlands län 100 100 101 102 103 103 103 103 104 104 107
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100 102

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta