Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Gods per flygplats

Gods per flygplats

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

Gods per flygplats 2022, ton

     

Typ av gods

Stockholm-Skavsta

Totalt Södermanlands län

Fraktgods

17

17

Post

 

 

Totalt

17

17

Källa: Transportstyrelsen

     

Fraktgods per flygplats 2002-2022, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

1 961

1 961

2003

527

527

2004

871

871

2005

2 001

2 001

2006

2 535

2 535

2007

2 130

2 130

2008

416

416

2009

4

4

2010

18

18

2011

5

5

2012

264

264

2013

547

547

2014

302

302

2015

305

305

2016

364

364

2017

570

570

2018

135

135

2019

243

243

2020

2

2

2021

21

21

2022

17

17

     

Post per flygplats 2002-2022, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

28

28

2003

6

6

2004

105

105

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Fraktgods och post flygplats 2002-2022, ton

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

1 989

1 989

2003

533

533

2004

976

976

2005

2 001

2 001

2006

2 535

2 535

2007

2 130

2 130

2008

416

416

2009

4

4

2010

18

18

2011

5

5

2012

264

264

2013

547

547

2014

302

302

2015

305

305

2016

364

364

2017

570

570

2018

135

135

2019

243

243

2020

2

2

2021

21

21

2022

17

17

Källa: Transportstyrelsen

     
     

Utveckling av fraktgods per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

100

100

2003

27

27

2004

44

44

2005

102

102

2006

129

129

2007

109

109

2008

21

21

2009

0

0

2010

1

1

2011

0

0

2012

13

13

2013

28

28

2014

15

15

2015

16

16

2016

19

19

2017

29

29

2018

7

7

2019

12

12

2020

0

0

2021

1

1

2022

1

1

     

Utveckling av post per flygplats 2002-2022. Index år 2001=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

100

100

2003

21

21

2004

375

375

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

2009

 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

 

 

2022

 

 

     

Utveckling av fraktgods och post per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

     

År

Stockholm- Skavsta

Totalt Södermanlands län

2002

100

100

2003

27

27

2004

49

49

2005

101

101

2006

127

127

2007

107

107

2008

21

21

2009

0

0

2010

1

1

2011

0

0

2012

13

13

2013

28

28

2014

15

15

2015

15

15

2016

18

18

2017

29

29

2018

7

7

2019

12

12

2020

0

0

2021

1

1

2022

1

1

Källa: Transportstyrelsen

     
     
     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta