Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2023-04-05
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2022

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Stockholm-Skavsta 555 854 100
Södermanlands län 555 854 100
Passagerare per flygplats 2002-2022

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2002 319 123 319 123
2003 974 716 974 716
2004 1 346 811 1 346 811
2005 1 741 301 1 741 301
2006 1 773 330 1 773 330
2007 1 994 512 1 994 512
2008 2 479 646 2 479 646
2009 2 524 633 2 524 633
2010 2 507 772 2 507 772
2011 2 581 639 2 581 639
2012 2 317 589 2 317 589
2013 2 156 040 2 156 040
2014 1 657 335 1 657 335
2015 1 811 730 1 811 730
2016 2 025 055 2 025 055
2017 2 127 761 2 127 761
2018 2 214 094 2 214 094
2019 2 296 448 2 296 448
2020 573 352 573 352
2021 613 149 613 149
2022 555 854 555 854
Utveckling av passagerare per flygplats 2002-2022. Index år 2002=100

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2002 100 100
2003 305 305
2004 422 422
2005 546 546
2006 556 556
2007 625 625
2008 777 777
2009 791 791
2010 786 786
2011 809 809
2012 726 726
2013 676 676
2014 519 519
2015 568 568
2016 635 635
2017 667 667
2018 694 694
2019 720 720
2020 180 180
2021 192 192
2022 174 174

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta