Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Passagerare per flygplats

Passagerare per flygplats

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Passagerare per flygplats 2021

Flygplats Antal passagerare Fördelning, procent
Stockholm-Skavsta 613 149 100
Södermanlands län 613 149 100
Passagerare per flygplats 2001-2021

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2001 252 619 252 619
2002 319 123 319 123
2003 974 716 974 716
2004 1 346 811 1 346 811
2005 1 741 301 1 741 301
2006 1 773 330 1 773 330
2007 1 994 512 1 994 512
2008 2 479 646 2 479 646
2009 2 524 633 2 524 633
2010 2 507 772 2 507 772
2011 2 581 639 2 581 639
2012 2 317 589 2 317 589
2013 2 156 040 2 156 040
2014 1 657 335 1 657 335
2015 1 811 730 1 811 730
2016 2 025 055 2 025 055
2017 2 127 761 2 127 761
2018 2 214 094 2 214 094
2019 2 296 448 2 296 448
2020 573 352 573 352
2021 613 149 613 149
Utveckling av passagerare per flygplats 2001-2021. Index år 2001=100

År Stockholm-Skavsta Totalt Södermanlands län
2001 100 100
2002 126 126
2003 386 386
2004 533 533
2005 689 689
2006 702 702
2007 790 790
2008 982 982
2009 999 999
2010 993 993
2011 1 022 1 022
2012 917 917
2013 853 853
2014 656 656
2015 717 717
2016 802 802
2017 842 842
2018 876 876
2019 909 909
2020 227 227
2021 243 243

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta