Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2023-05-02
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2022, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 493

370

4 908

2 970

9 741

Uppsala län

4

122

221

447

794

Södermanlands län

1 485

223

2 418

829

4 955

Östergötlands län

794

237

1 358

1 343

3 732

Kalmar län

523

318

949

1 242

3 032

Gotlands län

510

1 098

33

670

2 311

Blekinge län

293

80

3 138

2 172

5 683

Skåne län

1 411

499

16 616

14 202

32 728

Hallands län

190

89

2 104

2 046

4 429

Västra Götalands län

812

2 034

21 868

17 532

42 246

Värmlands län

139

93

636

806

1 674

Västmanlands län

514

78

1 670

709

2 971

Gävleborgs län

949

406

2 245

2 149

5 749

Västernorrlands län

171

199

1 761

1 740

3 871

Västerbottens län

527

230

1 183

1 702

3 642

Norrbottens län

876

1 755

2 267

4 524

9 422

Riket

10 691

7 831

63 375

55 083

136 980

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2002-2022, tusen ton

           

Södermanlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

1 238

65

2 135

1 387

4 824

2003

1 399

98

2 277

1 375

5 149

2004

1 359

111

2 676

1 652

5 798

2005

1 446

37

3 174

2 269

6 926

2006

1 406

30

2 595

2 470

6 502

2007

1 879

107

2 472

2 702

7 160

2008

1 829

175

2 864

2 537

7 405

2009

522

167

1 709

1 850

4 248

2010

1 866

383

2 706

2 384

7 339

2011

1 608

177

1 988

1 892

5 665

2012

1 121

159

1 413

1 348

4 041

2013

1 338

184

1 609

1 509

4 640

2014

1 392

194

1 984

1 687

5 257

2015

392

350

1 080

1 151

2 973

2016

1 488

141

2 617

1 389

5 635

2017

1 306

160

2 348

1 280

5 094

2018

1 356

131

1 884

961

4 332

2019

1 593

110

2 573

1 077

5 353

2020

1 528

105

2 298

1 051

4 982

2021

1 310

242

2 208

889

4 649

2022

1 485

223

2 418

829

4 955

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610