Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Infrastruktur // Sjöfart, lastade och lossade v…

Sjöfart, lastade och lossade varumängder

Senast uppdaterad 2022-05-11
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2021, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods               

Lossat       

Lastat       

Lossat       

Lastat       

Stockholms län

1 504

366

4 943

3 195

10 008

Uppsala län

18

148

238

228

632

Södermanlands län

1 310

242

2 208

889

4 649

Östergötlands län

667

131

1 440

1 448

3 686

Kalmar län

515

394

706

1 203

2 818

Gotlands län

527

729

65

863

2 184

Blekinge län

505

90

3 171

2 007

5 773

Skåne län

1 377

406

17 087

14 887

33 757

Hallands län

185

119

1 896

2 062

4 262

Västra Götalands län

687

1 474

18 710

17 644

38 515

Värmlands län

124

96

582

674

1 476

Västmanlands län

478

112

1 722

566

2 878

Gävleborgs län

981

448

1 820

2 452

5 701

Västernorrlands län

370

269

1 967

2 215

4 821

Västerbottens län

523

252

1 290

1 694

3 759

Norrbottens län

922

1 975

2 198

4 163

9 258

Riket

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021, tusen ton

           

Södermanlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

1 249

41

2 088

1 352

4 729

2002

1 238

65

2 135

1 387

4 824

2003

1 399

98

2 277

1 375

5 149

2004

1 359

111

2 676

1 652

5 798

2005

1 446

37

3 174

2 269

6 926

2006

1 406

30

2 595

2 470

6 502

2007

1 879

107

2 472

2 702

7 160

2008

1 829

175

2 864

2 537

7 405

2009

522

167

1 709

1 850

4 248

2010

1 866

383

2 706

2 384

7 339

2011

1 608

177

1 988

1 892

5 665

2012

1 121

159

1 413

1 348

4 041

2013

1 338

184

1 609

1 509

4 640

2014

1 392

194

1 984

1 687

5 257

2015

392

350

1 080

1 151

2 973

2016

1 488

141

2 617

1 389

5 635

2017

1 306

160

2 348

1 280

5 094

2018

1 356

131

1 884

961

4 332

2019

1 593

110

2 573

1 077

5 353

2020

1 528

105

2 298

1 051

4 982

2021

1 310

242

2 208

889

4 649

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

2020

11 365

6 730

62 822

54 561

135 478

2021

10 692

7 251

60 045

56 192

134 180

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

 

 

 

 

 

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 2001-2021. Index år 2001=100

           

Södermanlands län

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

2001

100

100

100

100

100

2002

99

159

102

103

102

2003

112

240

109

102

109

2004

109

273

128

122

123

2005

116

92

152

168

146

2006

113

74

124

183

137

2007

150

264

118

200

151

2008

146

430

137

188

157

2009

42

410

82

137

90

2010

149

940

130

176

155

2011

129

435

95

140

120

2012

90

390

68

100

85

2013

107

452

77

112

98