Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2011-09-08
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2019 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Södermanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män       

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

673

1 931

2 604

24 165

73 520

97 685

25,8

24,7

Tillverkning och utvinning

3 702

12 140

15 842

133 618

414 160

547 778

23,4

24,4

Energiförsörjning; miljöverksamhet

293

1 061

1 354

13 219

38 492

51 711

21,6

25,6

Byggverksamhet

858

9 603

10 461

35 915

326 883

362 798

8,2

9,9

Handel

5 702

7 135

12 837

268 188

326 167

594 355

44,4

45,1

Transport och magasinering

836

3 870

4 706

50 803

185 162

235 965

17,8

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 166

1 833

3 999

91 688

89 897

181 585

54,2

50,5

Information och kommunikation

526

1 079

1 605

63 308

154 461

217 769

32,8

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

645

388

1 033

48 330

47 716

96 046

62,4

50,3

Fastighetsverksamhet

1 206

1 478

2 684

35 103

51 393

86 496

44,9

40,6

Företagstjänster

4 503

6 315

10 818

269 535

345 934

615 469

41,6

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 168

2 835

7 003

178 237

124 843

303 080

59,5

58,8

Utbildning

11 504

3 534

15 038

411 345

143 901

555 246

76,5

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 581

5 207

24 788

645 306

169 892

815 198

79,0

79,2

Kulturella och personliga tjänster

3 268

2 141

5 409

134 841

95 534

230 375

60,4

58,5

Näringsgren okänd

1 286

825

2 111

37 592

25 745

63 337

60,9

59,4

Totalt

60 917

61 375

122 292

2 441 193

2 613 700

5 054 893

49,8

48,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007). Södermanlands län

                     

Näringsgren

2010   

2011     

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 526

2 906

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

2 651

2 509

2 604

Tillverkning och utvinning

18 279

18 709

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

16 003

16 228

15 842

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 126

1 109

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

1 378

1 327

1 354

Byggverksamhet

8 578

8 994

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

9 974

10 349

10 461

Handel

12 459

12 697

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

12 574

12 734

12 837

Transport och magasinering

4 519

4 645

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

4 521

4 680

4 706

Hotell- och restaurangverksamhet

2 977

3 100

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

3 698

3 758

3 999

Information och kommunikation

1 602

1 606

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

1 693

1 640

1 605

Finans- och försäkringsverksamhet

1 181

1 186

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

1 020

1 063

1 033

Fastighetsverksamhet

2 121

2 112

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

2 312

2 410

2 684

Företagstjänster

9 035

9 915

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

10 896

11 101

10 818

Offentlig förvaltning och försvar

5 609

5 735

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

6 595

6 917

7 003

Utbildning

12 196

12 294

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

14 795

14 886

15 038

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 474

20 776

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

23 651

23 580

24 788

Kulturella och personliga tjänster

4 410

4 595

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

4 979

5 024

5 409

Näringsgren okänd

2 065

1 820

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

2 012

1 615

2 111

Totalt

109 157

112 199

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

118 752

119 821

122 292

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2010-2019 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2010

                     

Näringsgren

2010   

2011     

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

115

112

111

110

106

103

105

99

103

Tillverkning och utvinning

100

102

98

97

94

91

89

88

89

87

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

98

102

104

103

109

118

122

118

120

Byggverksamhet

100

105

104

104

105

109

111

116

121

122

Handel

100

102

102

101

100

98

100

101

102

103

Transport och magasinering

100

103

102

104

101

100

101

100

104

104

Hotell- och restaurangverksamhet

100

104

109

113

116

123

123

124

126

134

Information och kommunikation

100

100

102

101

95

91

93

106

102

100

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

99

99

96

94

89

86

90

87

Fastighetsverksamhet

100

100

102

104

106

109

111

109

114

127

Företagstjänster

100

110

113

114

112

114

116

121

123

120

Offentlig förvaltning och försvar

100

102

103

107

109

109

112

118

123

125

Utbildning

100

101

103

107

108

109

115

121

122

123

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

103

106

109

112

115

116

115

121

Kulturella och personliga tjänster

100

104

108

112

112

112

115

113

114

123

Näringsgren okänd

100

88

83

82

82

90

93

97

78

102

Totalt

100

103

103

104

104

105

107

109

110

112

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta