Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Jämställdhet i kommunernas ful…

Jämställdhet i kommunernas fullmäktige

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyndigheten (2002-) och tidigare år Riksskatteverket bearbetas och presenteras statistiken på olika sätt.
Valresultat: Antal/andel röstberättigade, antal/andel röstande och de giltiga rösternas fördelning på partier i de allmänna valen samt mandatfördelningar.
Valda: Antal och andel valda kandidater efter parti och kön.

PDF
Diagram nuläge

Högst andel kvinnor i kommunfullmäktige, 51,6 procent, har Gnesta kommun. Lägst andel kvinnor har Oxelösund med 41,9 procent.

PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Fördelning av kvinnor och män i kommunfullmäktige efter valet 2018

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Eskilstuna

28

37

65

43,1

56,9

100

Flen

23

22

45

51,1

48,9

100

Gnesta

16

15

31

51,6

48,4

100

Katrineholm

23

28

51

45,1

54,9

100

Nyköping

28

33

61

45,9

54,1

100

Oxelösund

13

18

31

41,9

58,1

100

Strängnäs

25

30

55

45,5

54,5

100

Trosa

17

18

35

48,6

51,4

100

Vingåker

14

17

31

45,2

54,8

100

Genomsnitt Södermanlands län

187

218

405

46,2

53,8

100

Genomsnitt Riket

5 493

7 185

12 678

43,3

56,7

100

Källa: Valmyndigheten

Andel kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018

                     

Kommun/Region

Andel kvinnor i kommunfullmäktige

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Eskilstuna

39,2

40,5

41,8

48,1

44,3

48,1

49,4

43,0

41,8

43,1

Flen

35,6

40,0

35,6

42,2

44,4

51,1

46,7

50,0

46,7

51,1

Gnesta

-

-

38,7

38,7

41,9

38,7

41,9

45,2

51,6

51,6

Katrineholm

29,4

39,2

39,2

47,1

45,1

39,2

51,0

47,1

45,1

45,1

Nyköping

42,6

49,2

47,5

47,5

50,8

55,7

50,8

42,6

44,3

45,9

Oxelösund

29,0

25,8

35,5

45,2

48,4

48,4

48,4

45,2

51,6

41,9

Strängnäs

32,7

40,8

44,9

44,9

38,8

44,9

44,9

36,4

41,8

45,5

Trosa

-

-

38,5

45,7

42,9

42,9

40,0

48,6

45,7

48,6

Vingåker

31,4

40,0

31,4

45,7

40,0

42,9

37,1

37,1

36,7

45,2

Genomsnitt Södermanlands län

35,3

40,5

40,1

45,6

44,4

46,5

46,5

43,6

44,5

46,2

Genomsnitt Riket

30,3

33,8

34,1

41,3

41,6

42,4

42,3

43,0

43,7

43,3

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Andelen kvinnor i kommunfullmäktige efter valen 1985-2018 jämfört med riksgenomsnittet. Index riket=100

                     

Kommun/Region

Index Riket=100

1985

1988

1991

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Eskilstuna

130

120

122

116

106

113

117

100

96

99

Flen

117

118

104

102

107

121

110

116

107

118

Gnesta

-

-

114

94

101

91

99

105

118

119

Katrineholm

97

116

115

114

108

92

121

109

103

104

Nyköping

141

146

139

115

122

131

120

99

101

106

Oxelösund

96

76

104

109

116

114

114

105

118

97

Strängnäs

108

121

132

109

93

106

106

85

96

105

Trosa

-

-

113

111

103

101

95

113

105

112

Vingåker

104

118

92

111

96

101

88

86

84

104

Genomsnitt Södermanlands län

117

120

118

110

107

110

110

101

102

107

Genomsnitt Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta