Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Jämställdhet // Nystartade företag ledda av kv…

Nystartade företag ledda av kvinnor

Senast uppdaterad 2011-09-08
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2019 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,5 9,4 64,6 17,5
Uppsala län 33,9 6,7 65,0 12,6
Södermanlands län 32,0 5,9 67,0 11,8
Östergötlands län 30,9 5,7 68,1 11,6
Jönköpings län 29,0 5,4 70,1 12,1
Kronobergs län 29,6 5,3 68,9 11,4
Kalmar län 31,7 5,6 67,0 11,1
Gotlands län 35,1 8,8 64,0 15,7
Blekinge län 29,8 5,0 68,8 10,4
Skåne län 33,2 7,5 65,1 14,2
Hallands län 34,6 7,7 64,3 13,7
Västra Götalands län 32,7 7,1 65,7 13,6
Värmlands län 32,1 5,4 65,3 10,4
Örebro län 31,2 5,8 67,9 12,0
Västmanlands län 31,0 6,0 68,0 12,5
Dalarnas län 31,6 5,9 67,5 11,9
Gävleborgs län 31,7 5,3 67,7 10,7
Västernorrlands län 28,5 5,2 70,9 12,0
Jämtlands län 32,5 8,1 66,3 15,5
Västerbottens län 30,7 5,5 68,6 11,5
Norrbottens län 28,5 5,4 70,3 12,0
Riket 32,5 7,1 66,0 13,8

 

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Södermanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

32,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

64,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

29,0

69,4

31,4

66,4

   

2003

31,1

67,6

31,5

66,5

   

2004

31,4

66,1

32,2

65,4

   

2005

35,3

64,7

33,7

66,3

   

2006

35,8

64,2

35,0

65,0

   

2007

34,9

65,1

33,7

66,3

   

2008

34,1

65,9

34,1

65,9

   

2009

35,2

58,6

33,1

60,9

   

2010

33,5

59,8

32,0

60,6

   

2011

28,6

60,7

31,2

59,9

   

2012

33,9

57,6

31,1

59,9

   

2013

33,2

66,8

34,0

66,0

   

2014

35,2

64,8

34,2

65,8

   

2015

34,5

65,5

33,5

66,5

   

2016

32,9

66,3

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,0

31,6

66,9

   

2018

31,3

66,3

32,3

66,3

   

2019

32,0

67,0

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

3,3

6,7

5,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,8

7,5

5,2

4,2

9,1

6,9

2001

3,6

6,6

5,2

4,0

8,3

6,3

2002

3,5

6,9

5,3

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

6,9

5,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,6

7,1

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

4,3

8,8

6,5

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,0

6,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,3

11,5

9,5

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,5

8,7

6,3

11,8

9,7

2009

6,4

10,4

9,0

6,7

11,9

10,0

2010

6,4

11,1

9,4

7,6

13,9

11,6

2011

5,8

12,0

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,8

11,3

9,9

7,3

13,6

11,5

2013

6,7

13,2

10,0

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

13,3

10,4

8,3

15,4

11,9

2015

7,2

13,3

10,3

7,9

15,1

11,6

2016

7,2

14,0

10,6

7,6

15,0

11,4

2017

6,3

12,9

9,8

7,3

14,8

11,3

2018

6,2

12,6

9,7

7,1

14,0

10,8

2019

5,9

11,8

8,9

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

 

Nystartade företag 1999-2019. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Södermanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1999

32,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

64,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

29,0

69,4

31,4

66,4

   

2003

31,1

67,6

31,5

66,5

   

2004

31,4

66,1

32,2

65,4

   

2005

35,3

64,7

33,7

66,3

   

2006

35,8

64,2

35,0

65,0

   

2007

34,9

65,1

33,7

66,3

   

2008

34,1

65,9

34,1

65,9

   

2009

35,2

58,6

33,1

60,9

   

2010

33,5

59,8

32,0

60,6

   

2011

28,6

60,7

31,2

59,9

   

2012

33,9

57,6

31,1

59,9

   

2013

33,2

66,8

34,0

66,0

   

2014

35,2

64,8

34,2

65,8

   

2015

34,5

65,5

33,5

66,5

   

2016

32,9

66,3

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,0

31,6

66,9

   

2018

31,3

66,3

32,3

66,3

   

2019

32,0

67,0

32,5

66,0

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

3,3

6,7

5,2

3,9

8,2

6,4

2000

2,8

7,5

5,2

4,2

9,1

6,9

2001

3,6

6,6

5,2

4,0

8,3

6,3

2002

3,5

6,9

5,3

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

6,9

5,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,6

7,1

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

4,3

8,8

6,5

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,0

6,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,3

11,5

9,5

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,5

8,7

6,3

11,8

9,7

2009

6,4

10,4

9,0

6,7

11,9

10,0

2010

6,4

11,1

9,4

7,6

13,9

11,6

2011

5,8

12,0

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,8

11,3

9,9

7,3

13,6

11,5

2013

6,7

13,2

10,0

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

13,3

10,4

8,3

15,4

11,9

2015

7,2

13,3

10,3

7,9

15,1

11,6

2016

7,2

14,0

10,6

7,6

15,0

11,4

2017

6,3

12,9

9,8

7,3

14,8

11,3

2018

6,2

12,6

9,7

7,1

14,0

10,8

2019

5,9

11,8

8,9

7,1

13,8

10,6

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1999-2019 per 1000 invånare. Index år 1999=100

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1999

100

100

100

100

100

100

2000

85

112

100

108

111

108

2001

109

99

100

103

101

98

2002

106

103

102

108

106

103

2003

103

103

100

105

102

100

2004

109

106

106

121

115

114

2005

129

132

125

133

121

119

2006

149

119

125

137

117

119

2007

191

172

183

159

145

152

2008

173

157

167

162

144

152

2009

194

155

172

172

146

156

2010

194

166

181

195

170

181

2011

176

179

192

200

176

192

2012

207

169

191

187

165

180

2013

204

196

192

204

182

180

2014

226

198

200

212

187

186

2015

219

198

198

203

184

181

2016

217