Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Antal fritidshus per kommun

Antal fritidshus per kommun

Senast uppdaterad 2021-04-19
Förklaring

Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR). Fritidshus definieras fr.o.m. 2015 som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213). Bara fritidshus som ägs av fysiska personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt samt att det finns en bostadsbyggnad på taxeringsenheten, vilket gäller både före och efter 2015.

Antal fritidshus 2019

Kommun/Region Fritidshus
Eskilstuna 3 240
Flen 2 790
Gnesta 1 715
Katrineholm 2 086
Nyköping 3 252
Oxelösund 817
Strängnäs 3 292
Trosa 1 869
Vingåker 1 176
Södermanlands län 20 237
Riket 607 664
Antal fritidshus 2010-2020

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 3 278 3 262 3 250 3 269 3 211 3 127 3 209 3 223 3 301 3 318 3 240
Flen 2 527 2 545 2 552 2 569 2 606 2 626 2 638 2 651 2 726 2 744 2 790
Gnesta 1 635 1 640 1 682 1 646 1 668 1 688 1 713 1 699 1 723 1 719 1 715
Katrineholm 1 865 1 872 1 908 1 906 1 943 1 977 2 015 1 990 2 081 2 079 2 086
Nyköping 3 036 3 009 3 136 3 076 3 115 3 142 3 178 3 165 3 242 3 231 3 252
Oxelösund 736 728 751 758 768 664 672 673 809 806 817
Strängnäs 3 176 3 241 3 186 3 181 3 197 3 196 3 246 3 244 3 273 3 260 3 292
Trosa 1 670 1 667 1 679 1 697 1 726 1 713 1 698 1 740 1 863 1 868 1 869
Vingåker 1 093 1 078 1 111 1 112 1 103 1 141 1 139 1 124 1 157 1 167 1 176
Södermanlands län 19 016 19 042 19 255 19 214 19 337 19 274 19 508 19 509 20 175 20 192 20 237
Riket 564 705 564 155 568 190 570 257 571 277 575 384 576 806 576 711 605 877 606 920 607 664
Utveckling av antalet fritidshus 2010-2020. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 100 99 100 98 95 98 98 101 101 99
Flen 100 101 101 102 103 104 104 105 108 109 110
Gnesta 100 100 103 101 102 103 105 104 105 105 105
Katrineholm 100 100 102 102 104 106 108 107 112 111 112
Nyköping 100 99 103 101 103 103 105 104 107 106 107
Oxelösund 100 99 102 103 104 90 91 91 110 110 111
Strängnäs 100 102 100 100 101 101 102 102 103 103 104
Trosa 100 100 101 102 103 103 102 104 112 112 112
Vingåker 100 99 102 102 101 104 104 103 106 107 108
Södermanlands län 100 100 101 101 102 101 103 103 106 106 106
Riket 100 100 101 101 101 102 102 102 107 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta