Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Antalet barnbokslån per barn och år varierar mellan länets kommuner. Lägsta antalet redovisas för Flens och Katrineholms kommuner med 7 barnbokslån. Flest böcker per barn, 16 stycken, lånas i Nyköpings kommun. I genomsnitt lånas 10 böcker per barn i länet.

Barnbokslån per barn (0-17 år) 2021 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Eskilstuna 6
Flen 5
Gnesta 10
Katrineholm 7
Nyköping 11
Oxelösund 7
Strängnäs 11
Trosa 8
Vingåker ..
Södermanlands län 8
Riket 10
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 14 15 13 12 11 10 9 8 8 7 6
Flen 18 19 17 14 11 10 9 7 7 5 5
Gnesta 18 17 15 13 12 12 12 10 11 10 10
Katrineholm 18 13 21 20 19 18 17 3 7 7 7
Nyköping 27 24 25 20 19 18 16 16 16 12 11
Oxelösund 17 19 18 20 13 10 9 13 13 10 7
Strängnäs 14 14 14 13 12 12 11 11 11 11 11
Trosa 18 16 16 13 11 7 7 8 9 8 8
Vingåker 19 21 20 12 12 10 12 12 .. .. ..
Södermanlands län 18 17 17 15 14 13 12 10 10 8 8
Riket 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11 10
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 106 89 81 76 72 64 59 59 52 42
Flen 100 104 95 74 60 56 48 39 40 29 30
Gnesta 100 93 82 71 68 65 65 57 59 53 53
Katrineholm 100 73 114 112 103 98 93 16 40 36 39
Nyköping 100 92 94 77 72 68 61 59 59 44 41
Oxelösund 100 113 109 123 80 58 56 77 76 59 40
Strängnäs 100 102 104 95 90 85 83 78 77 77 83
Trosa 100 89 89 74 60 38 38 46 51 46 42
Vingåker 100 107 106 62 60 51 61 60 .. .. ..
Södermanlands län 100 97 96 86 79 71 66 54 56 47 44
Riket 101 98 96 .. 87 73 69 68 68 62 55

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta