Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Barnbokslån per barn

Barnbokslån per barn

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Antalet barnbokslån per barn och år varierar mellan länets kommuner. Lägsta antalet redovisas för Flens och Katrineholms kommuner med 7 barnbokslån. Flest böcker per barn, 16 stycken, lånas i Nyköpings kommun. I genomsnitt lånas 10 böcker per barn i länet.

Barnbokslån per barn (0-17 år) 2020 i de kommunala biblioteken

Kommun/Region Barnbokslån per barn
Eskilstuna 7
Flen 5
Gnesta 10
Katrineholm 7
Nyköping 12
Oxelösund 10
Strängnäs 11
Trosa 8
Vingåker ..
Södermanlands län 8
Riket 11
Barnbokslån per barn (0-17 år) i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal barnbokslån per barn.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 19 18 15 14 15 13 12 11 10 9 8 8 7
Flen 20 20 19 18 19 17 14 11 10 9 7 7 5
Gnesta 19 18 17 18 17 15 13 12 12 12 10 11 10
Katrineholm 21 19 19 18 13 21 20 19 18 17 3 7 7
Nyköping 27 27 28 27 24 25 20 19 18 16 16 16 12
Oxelösund 17 20 17 17 19 18 20 13 10 9 13 13 10
Strängnäs 12 12 12 14 14 14 13 12 12 11 11 11 11
Trosa 18 25 10 18 16 16 13 11 7 7 8 9 8
Vingåker 21 18 17 19 21 20 12 12 10 12 12 .. ..
Södermanlands län 20 20 18 18 17 17 15 14 13 12 10 10 8
Riket 19 19 18 18 18 18 .. 16 13 13 12 12 11
Utveckling av utlåning av barnböcker per barn i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 94 77 74 78 65 60 56 53 47 43 44 38
Flen 100 99 93 90 94 86 67 55 50 44 35 36 26
Gnesta 100 91 89 94 87 77 67 64 61 61 54 56 49
Katrineholm 100 95 91 89 65 101 99 91 87 82 14 35 32
Nyköping 100 102 103 98 91 92 76 70 67 60 58 58 43
Oxelösund 100 120 103 99 111 108 121 79 58 55 76 75 58
Strängnäs 100 100 101 111 113 116 105 100 95 93 87 86 85
Trosa 100 139 57 100 89 89 74 60 38 38 46 51 46
Vingåker 100 86 84 95 101 100 59 57 48 58 57 .. ..
Södermanlands län 100 99 88 89 86 85 77 70 63 59 48 49 42
Riket 101 101 97 99 97 95 .. 86 72 69 67 67 61

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta