Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Kommunernas kostnader för kult…

Kommunernas kostnader för kultur

Senast uppdaterad 2021-09-02
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

Kostnader för kommunens kulturverksamhet innefattar kostnader för bibliotek, museer, musik- och kulturskola samt stöd till kulturella föreningar och studieorganisationer.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2020

Kommun/Region Kronor per invånare
Eskilstuna 1 384
Flen 1 401
Gnesta 1 250
Katrineholm 1 451
Nyköping 1 193
Oxelösund 1 301
Strängnäs 1 195
Trosa 1 175
Vingåker 1 765
Södermanlands län 1 346
Riket 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Kronor per invånare

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 1 235 1 244 1 199 1 313 1 283 1 230 1 203 1 332 1 366 1 326 1 384
Flen 887 944 903 942 1 015 1 008 1 014 1 103 1 235 1 278 1 401
Gnesta 707 780 898 899 858 875 894 1 093 1 226 1 464 1 250
Katrineholm 1 318 1 302 1 257 1 359 1 336 1 325 1 336 1 381 1 485 1 442 1 451
Nyköping 858 868 886 971 909 1 002 1 035 1 085 1 321 1 284 1 193
Oxelösund 990 989 1 065 1 090 1 071 1 118 1 151 1 211 1 216 1 301 1 301
Strängnäs 844 835 883 929 998 1 035 1 027 1 056 1 046 1 147 1 195
Trosa 917 854 919 823 1 146 1 095 1 109 1 205 1 111 1 154 1 175
Vingåker 970 1 020 1 049 1 126 1 122 1 201 1 161 1 256 1 420 1 690 1 765
Södermanlands län 970 982 1 007 1 050 1 082 1 099 1 103 1 192 1 270 1 343 1 346
Riket 1 042 1 061 1 103 1 118 1 144 1 160 1 211 1 235 1 273 1 314 1 295
Kommunala kostnader för kulturverksamhet 2010-2020. Index år 2010=100.

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 101 97 106 104 100 97 108 111 107 112
Flen 100 106 102 106 114 114 114 124 139 144 158
Gnesta 100 110 127 127 121 124 126 155 173 207 177
Katrineholm 100 99 95 103 101 101 101 105 113 109 110
Nyköping 100 101 103 113 106 117 121 126 154 150 139
Oxelösund 100 100 108 110 108 113 116 122 123 131 131
Strängnäs 100 99 105 110 118 123 122 125 124 136 142
Trosa 100 93 100 90 125 119 121 131 121 126 128
Vingåker 100 105 108 116 116 124 120 130 146 174 182
Södermanlands län 100 101 104 108 112 113 114 123 131 138 139
Riket 100 102 106 107 110 111 116 119 122 126 124

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta