Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2022-05-18
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 3 per invånare, har Flens och Eskilstuna kommuner. Flest lån per invånare har Oxelösunds kommun med 6 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 4 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2021

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 3
Flen 3
Gnesta 4
Katrineholm 4
Nyköping 5
Oxelösund 5
Strängnäs 5
Trosa 3
Vingåker ..
Södermanlands län 4
Riket 4
Utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 5 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3
Flen 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3
Gnesta 6 6 6 5 7 7 5 5 5 4 4
Katrineholm 7 6 8 8 9 7 6 5 7 4 4
Nyköping 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5 5
Oxelösund 8 7 7 7 7 7 7 8 6 6 5
Strängnäs 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
Trosa 6 5 6 6 5 6 5 4 4 4 3
Vingåker 6 7 7 6 6 5 5 5 5 4
Södermanlands län 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4 4
Riket 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5 4
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2011-2021. Index år 2011=100

Kommun/Region 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Eskilstuna 100 114 94 92 91 86 78 73 71 64 56
Flen 100 104 99 92 79 74 66 57 57 58 58
Gnesta 100 100 100 94 121 118 92 96 85 78 69
Katrineholm 100 87 108 107 132 101 93 67 99 57 51
Nyköping 100 96 98 92 85 82 76 72 73 58 51
Oxelösund 100 85 79 85 84 82 82 91 78 67 59
Strängnäs 100 103 105 109 106 103 97 89 83 82 81
Trosa 100 86 92 87 75 91 73 61 65 59 54
Vingåker 100 102 105 96 88 85 82 78 80 64 0
Södermanlands län 100 100 98 96 95 89 81 74 76 64 56
Riket 101 97 95 .. 107 84 79 76 76 69 60

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta