Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2021-05-19
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, 3 per invånare, har Flens och Eskilstuna kommuner. Flest lån per invånare har Oxelösunds kommun med 6 lån per invånare. Genomsnittligt antal lån för länet är 4 lån per invånare.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2020

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Eskilstuna 3
Flen 3
Gnesta 4
Katrineholm 4
Nyköping 5
Oxelösund 6
Strängnäs 5
Trosa 4
Vingåker 4
Södermanlands län 4
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 7 6 6 5 6 5 5 5 5 4 4 4 3
Flen 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3
Gnesta 7 6 6 6 6 6 5 7 7 5 5 5 4
Katrineholm 8 8 7 7 6 8 8 9 7 6 5 7 4
Nyköping 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 5
Oxelösund 7 9 7 8 7 7 7 7 7 7 8 6 6
Strängnäs 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Trosa 6 8 4 6 5 6 6 5 6 5 4 4 4
Vingåker 7 6 6 6 7 7 6 6 5 5 5 5 4
Södermanlands län 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 4
Riket 8 8 7 7 7 7 .. 8 6 6 6 5 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2008-2020. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Eskilstuna 100 96 81 78 88 73 71 70 67 61 57 55 50
Flen 100 99 95 91 94 90 84 72 68 60 52 52 52
Gnesta 100 81 79 80 80 80 76 97 95 74 77 68 62
Katrineholm 100 100 96 92 80 99 99 121 93 85 62 91 53
Nyköping 100 100 98 94 90 92 86 80 77 72 68 69 54
Oxelösund 100 129 102 114 97 90 97 96 93 93 103 89 77
Strängnäs 100 99 100 109 112 114 118 115 112 106 96 90 89
Trosa 100 137 67 109 93 100 95 81 98 79 67 71 64
Vingåker 100 89 89 91 92 95 87 79 77 74 70 73 58
Södermanlands län 100 99 90 90 90 88 86 85 80 73 66 68 57
Riket 101 100 96 96 93 91 .. 103 80 76 73 72 66

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta