Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2023-04-27
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2021/22, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 68
Uppsala län 87
Södermanlands län 76
Östergötlands län 88
Jönköpings län 51
Kronobergs län 50
Kalmar län 75
Gotlands län 74
Blekinge län 75
Skåne län 119
Hallands län 92
Västra Götalands län 74
Värmlands län 49
Örebro län 86
Västmanlands län 75
Dalarnas län 43
Gävleborgs län 36
Västernorrlands län 24
Jämtlands län 23
Västerbottens län 42
Norrbottens län 35
Riket 78
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Södermanlands län Riket
2002/2003 72 77
2003/2004 70 75
2004/2005 65 68
2005/2006 64 69
2006/2007 60 71
2007/2008 78 75
2008/2009 50 57
2009/2010 65 69
2010/2011 67 69
2011/2012 55 60
2012/2013 53 66
2013/2014 59 74
2014/2015 66 79
2015/2016 75 78
2016/2017 91 83
2017/2018 78 77
2018/2019 77 76
2019/2020 91 90
2020/2021 79 82
2021/2022 76 78
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2002/2003-2021/2022, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 2002/2003=100

År Södermanlands län Riket
2002/2003 100 100
2003/2004 97 97
2004/2005 90 88
2005/2006 89 90
2006/2007 83 92
2007/2008 108 97
2008/2009 69 74
2009/2010 90 90
2010/2011 93 90
2011/2012 76 78
2012/2013 74 86
2013/2014 82 96
2014/2015 92 103
2015/2016 104 101
2016/2017 126 108
2017/2018 108 100
2018/2019 107 99
2019/2020 126 117
2020/2021 110 106
2021/2022 106 101

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta