Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Miljö // Nyregistrerade personbilar per…

Nyregistrerade personbilar per drivmedel

Senast uppdaterad 2022-10-10
Förklaring
Statistiken baseras på Transportstyrelsens Vägtrafikregister över samtliga fordon. Vägtrafikregistret uppdateras dagligen men tabellen visar situationen vid årsskiftet. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB.
PDF
Diagram nuläge

Nyregistrerade personbilar efter drivmedel 2022.

 

 

                 

Region                               

Antal

Andel alter- nativa drivmedel

Bensin  

Diesel  

El     

Elhybrid

Etanol/ Etanol- hybrid

Gas     

Ladd- hybrid

Övriga bränslen

Totalt   

Stockholms län

18 737

10 583

30 802

7 023

492

514

27 784

6

95 941

69,4

Uppsala län

2 285

886

3 076

1 005

82

43

1 549

2

8 928

64,5

Södermanlands län

1 597

725

1 823

739

34

42

1 231

2

6 193

62,5

Östergötlands län

2 461

1 132

3 616

1 323

119

29

2 233

0

10 913

67,1

Jönköpings län

2 374

1 179

3 471

1 307

50

127

1 563

2

10 073

64,7

Kronobergs län

1 214

552

1 458

559

22

19

878

1

4 703

62,4

Kalmar län

1 627

788

1 644

436

19

163

805

2

5 484

56,0

Gotlands län

287

87

324

114

15

10

150

0

987

62,1

Blekinge län

900

383

1 022

406

51

93

571

1

3 427

62,6

Skåne län

9 965

6 148

12 765

3 479

183

187

8 551

5

41 283

61,0

Hallands län

2 758

889

3 512

769

54

54

1 608

0

9 644

62,2

Västra Götalands län

12 430

5 097

17 788

5 484

266

442

10 703

4

52 214

66,4

Värmlands län

2 096

1 858

1 851

843

44

14

1 148

3

7 857

49,7

Örebro län

1 563

789

2 083

805

69

28

1 260

0

6 597

64,3

Västmanlands län

1 468

672

1 927

443

58

110

1 245

0

5 923

63,9

Dalarnas län

1 360

883

1 701

601

53

4

1 283

0

5 885

61,9

Gävleborgs län

1 306

940

1 583

866

74

2

921

0

5 692

60,5

Västernorrlands län

915

1 018

1 529

491

84

5

1 089

2

5 133

62,3

Jämtlands län

313

472

804

325

43

22

376

2

2 357

66,7

Västerbottens län

956

839

1 843

638

81

2

1 083

2

5 444

67,0

Norrbottens län

635

868

1 541

699

44

9

744

2

4 542

66,9

Riket

67 247

36 788

96 163

28 355

1 937

1 919

66 775

36

299 220

65,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta