Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Antal arbetsställen med anstäl…

Antal arbetsställen med anställda

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antalet arbetsställen med anställda har under tidsperioden 1991 till 2021 ökat från
7 148 till 9924 i Södermanlands län. Länets utveckling har varit något lägre än riksgenomsnittet.

Antal arbetsställen med anställda 1991-2021

År Södermanlands län Riket Länets andel (%) av arbets-ställen i riket
1991 7 148 264 181 2,7
1992 7 232 263 560 2,7
1993 7 157 264 288 2,7
1994 7 202 267 494 2,7
1995 7 274 275 279 2,6
1996 7 386 279 212 2,6
1997 7 225 275 116 2,6
1998 7 329 282 002 2,6
1999 7 454 287 239 2,6
2000 7 431 291 803 2,5
2001 7 542 293 995 2,6
2002 7 531 290 477 2,6
2003 7 545 290 879 2,6
2004 7 618 293 235 2,6
2005 7 613 297 594 2,6
2006 7 951 310 448 2,6
2007 8 211 320 621 2,6
2008 8 406 329 117 2,6
2009 8 527 331 871 2,6
2010 8 631 340 097 2,5
2011 8 882 355 356 2,5
2012 9 185 369 398 2,5
2013 9 410 376 892 2,5
2014 9 502 384 420 2,5
2015 9 636 392 114 2,5
2016 9 779 395 331 2,5
2017 10 104 406 898 2,5
2018 10 387 419 132 2,5
2019 10 506 427 133 2,5
2020 9 643 389 659 2,5
2021 9 924 402 611 2,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta