Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Närmarte 70 procent av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Södermanlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2021 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

Södermanlands län

20 959

7 642

1 872

410

30 883

Riket

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Södermanlands län

67,9

24,7

6,1

1,3

100

Riket

70,7

22,6

5,5

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2001-2021 efter storleksklass.

           

Södermanlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

2001

13 561

5 784

1 414

344

21 103

2002

13 924

5 768

1 419

344

21 455

2003

14 227

5 754

1 440

351

21 772

2004

14 276

5 842

1 437

339

21 894

2005

14 975

5 846

1 417

350

22 588

2006

15 223

6 135

1 462

354

23 174

2007

15 783

6 380

1 461

370

23 994

2008

16 105

6 523

1 507

376

24 511

2009

16 135

6 668

1 503

356

24 662

2010

16 107

6 800

1 482

349

24 738

2011

18 475

7 027

1 511

344

27 357

2012

18 524

7 293

1 539

353

27 709

2013

18 068

7 467

1 591

352

27 478

2014

18 368

7 544

1 604

354

27 870

2015

18 662

7 634

1 649

353

28 298

2016

19 147

7 742

1 689

348

28 926

2017

19 170

8 103

1 638

363

29 274

2018

19 377

8 346

1 661

380

29 764

2019

19 449

8 454

1 659

393

29 955

2020

20 619

7 450

1 799

394

30 262

2021

20 959

7 642

1 872

410

30 883

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

2021

969 914

309 904

75 286

17 421

1 372 525

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2001-2021 efter storleksklass. Index år 2001=100

           

Södermanlands län

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2001

100

100

100

100

100

2002

103

100

100

100

102

2003

105

99

102

102

103

2004

105

101

102

99

104

2005

110

101

100

102

107

2006

112

106

103

103

110

2007

116

110

103

108

114

2008

119

113

107

109

116

2009

119

115

106

103

117

2010

119

118

105

101

117

2011

136

121

107

100

130

2012

137

126

109

103

131

2013

133

129

113

102

130

2014

135

130

113

103

132

2015

138

132

117

103

134

2016

141

134

119

101

137

2017

141

140

116

106

139

2018

143

144

117

110

141

2019

143

146

117

114

142

2020

152

129

127

115

143

2021

155

132

132

119

146

Riket

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2001

100

100

100

100

100

2002

102

98

100

102

101

2003

104

98

100

103

103

2004

106

100

100

102

104

2005

110

101

100

104

107

2006

111

107

102

106

109

2007

114

110

105

109

112

2008

116

113

109

111

115

2009

117

114

110

111

116

2010

117

118

109

109

116

2011

137

124

111

111

132

2012

137

129

114

113

134

2013

135

132

115

115

133

2014

139

135

117

116

136

2015

141

138

119

119

138

2016

144

138

121

121

141

2017

144

143

123

124

142

2018

145

148

125

127

144

2019

146

151

125

129

146

2020

155

133

131

134

148

2021

158

137

135

139

151

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta