Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter antal anst…

Arbetsställen efter antal anställda

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge Närmarte 70 procent av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Södermanlands län saknar anställda.

Antal arbetsställen 2020 efter storleksklass.

           

Region

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

Södermanlands län

20 619

7 450

1 799

394

30 262

Riket

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

           

Region

Andel i procent

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

Södermanlands län

68,1

24,6

5,9

1,3

100

Riket

71,0

22,4

5,4

1,3

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter storleksklass.

           

Södermanlands län

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

2000

13 320

5 709

1 388

334

20 751

2001

13 561

5 784

1 414

344

21 103

2002

13 924

5 768

1 419

344

21 455

2003

14 227

5 754

1 440

351

21 772

2004

14 276

5 842

1 437

339

21 894

2005

14 975

5 846

1 417

350

22 588

2006

15 223

6 135

1 462

354

23 174

2007

15 783

6 380

1 461

370

23 994

2008

16 105

6 523

1 507

376

24 511

2009

16 135

6 668

1 503

356

24 662

2010

16 107

6 800

1 482

349

24 738

2011

18 475

7 027

1 511

344

27 357

2012

18 524

7 293

1 539

353

27 709

2013

18 068

7 467

1 591

352

27 478

2014

18 368

7 544

1 604

354

27 870

2015

18 662

7 634

1 649

353

28 298

2016

19 147

7 742

1 689

348

28 926

2017

19 170

8 103

1 638

363

29 274

2018

19 377

8 346

1 661

380

29 764

2019

19 449

8 454

1 659

393

29 955

2020

20 619

7 450

1 799

394

30 262

Riket

År

Antal

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt        

2000

603 252

225 005

54 608

12 190

895 055

2001

614 981

225 703

55 754

12 538

908 976

2002

628 796

222 190

55 522

12 765

919 273

2003

642 567

222 176

55 746

12 957

933 446

2004

652 311

224 823

55 568

12 844

945 546

2005

676 982

228 850

55 664

13 080

974 576

2006

681 376

240 416

56 798

13 234

991 824

2007

700 462

248 587

58 422

13 612

1 021 083

2008

712 656

254 722

60 507

13 888

1 041 773

2009

721 298

256 889

61 102

13 880

1 053 169

2010

718 245

265 415

60 974

13 708

1 058 342

2011

842 079

279 417

62 034

13 905

1 197 435

2012

845 502

291 596

63 622

14 180

1 214 900

2013

829 290

298 371

64 152

14 369

1 206 182

2014

853 005

304 501

65 398

14 521

1 237 425

2015

865 641

310 830

66 422

14 862

1 257 755

2016

884 741

312 560

67 573

15 198

1 280 072

2017

885 210

322 824

68 515

15 559

1 292 108

2018

890 343

333 821

69 430

15 881

1 309 475

2019

896 946

341 243

69 751

16 139

1 324 079

2020

952 000

299 988

72 860

16 811

1 341 659

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter storleksklass. Index år 2000=100

           

Södermanlands län

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2000

100

100

100

100

100

2001

102

101

102

103

102

2002

105

101

102

103

103

2003

107

101

104

105

105

2004

107

102

104

101

106

2005

112

102

102

105

109

2006

114

107

105

106

112

2007

118

112

105

111

116

2008

121

114

109

113

118

2009

121

117

108

107

119

2010

121

119

107

104

119

2011

139

123

109

103

132

2012

139

128

111

106

134

2013

136

131

115

105

132

2014

138

132

116

106

134

2015

140

134

119

106

136

2016

144

136

122

104

139

2017

144

142

118

109

141

2018

145

146

120

114

143

2019

146

148

120

118

144

2020

155

130

130

118

146

Riket

År

Index år 2000=100

Storlek antal anställda

0

 1-9

 10-49

 50-

Totalt

2000

100

100

100

100

100

2001

102

100

102

103

102

2002

104

99

102

105

103

2003

107

99

102

106

104

2004

108

100

102

105

106

2005

112

102

102

107

109

2006

113

107

104

109

111

2007

116

110

107

112

114

2008

118

113

111

114

116

2009

120

114

112

114

118

2010

119

118

112

112

118

2011

140

124

114

114

134

2012

140

130

117

116

136

2013

137

133

117

118

135

2014

141

135

120

119

138

2015

143

138

122

122

141

2016

147

139

124

125

143

2017

147

143

125

128

144

2018

148

148

127

130

146

2019

149

152

128

132

148

2020

158

133

133

138

150

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta