Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2020-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2020 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

Eskilstuna

1 015

1 480

6 428

8 923

Flen

512

307

1 155

1 974

Gnesta

332

296

948

1 576

Katrineholm

677

480

2 187

3 344

Nyköping

895

902

4 616

6 413

Oxelösund

41

119

516

676

Strängnäs

540

797

3 088

4 425

Trosa

144

356

1 288

1 788

Vingåker

305

169

522

996

Södermanlands län

4 461

4 906

20 748

30 115

Riket

245 937

174 408

915 905

1 336 250

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Eskilstuna

11,4

16,6

72,0

100

Flen

25,9

15,6

58,5

100

Gnesta

21,1

18,8

60,2

100

Katrineholm

20,2

14,4

65,4

100

Nyköping

14,0

14,1

72,0

100

Oxelösund

6,1

17,6

76,3

100

Strängnäs

12,2

18,0

69,8

100

Trosa

8,1

19,9

72,0

100

Vingåker

30,6

17,0

52,4

100

Södermanlands län

14,8

16,3

68,9

100

Riket

18,4

13,1

68,5

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

Antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

3 089

3 314

12 569

18 972

2001

3 103

3 377

12 923

19 403

2002

3 667

3 534

13 516

20 717

2003

3 701

3 552

13 855

21 108

2004

3 603

3 630

14 080

21 313

2005

3 814

3 728

14 503

22 045

2006

4 003

3 865

15 054

22 922

2007

4 088

3 849

15 686

23 623

2008

4 019

4 064

16 249

24 332

2009

3 939

4 105

16 462

24 506

2010

4 092

4 158

16 714

24 964

2011

4 583

4 343

18 004

26 930

2012

4 584

4 405

18 414

27 403

2013

4 452

4 352

18 476

27 280

2014

4 492

4 601

18 556

27 649

2015

4 484

4 691

18 896

28 071

2016

4 487

4 684

19 519

28 690

2017

4 485

4 694

19 873

29 052

2018

4 479

4 775

20 285

29 539

2019

4 459

4 857

20 458

29 774

2020

4 461

4 906

20 748

30 115

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt        

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

2020

245 937

174 408

915 905

1 336 250

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 2000-2020 efter näringsgrupp. Index år 2000=100

         

Södermanlands län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

100

102

103

102

2002

119

107

108

109

2003

120

107

110

111

2004

117

110

112

112

2005

123

112

115

116

2006

130

117

120

121

2007

132

116

125

125

2008

130

123

129

128

2009

128

124

131

129

2010

132

125

133

132

2011

148

131

143

142

2012

148

133

147

144

2013

144

131

147

144

2014

145

139

148

146

2015

145

142

150

148

2016

145

141

155

151

2017

145

142

158

153

2018

145

144

161

156

2019

144

147

163

157

2020

144

148

165

159

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

2000

100

100

100

100

2001

108

103

103

104

2002

112

104

106

107

2003

119

106

109

110

2004

119

109

112

113

2005

129

113

116

118

2006

141

117

121

124

2007

143

121

125

128

2008

141

121

130

131

2009

138

123

133

133

2010

141

124

131

132

2011

163

135

149

149

2012

169

136

152

153

2013

162

136

153

152

2014

169

139

157

156

2015

170

142

159

159

2016

170

146

163

162

2017

169

146

166

163

2018

168

147

169

165

2019

167

149

171

167

2020

167

152

175

170

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta