Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Största branschen i länet sett till antal arbetsställen är näringarna inom fastighet, försäkring och kreditinstitut, där 28,5 procent av länets arbetsställen återfinns.

Antal arbetsställen 2021 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Söderman-lands län

Riket             

Söderman-lands län

Riket

Areella

4 468

244 775

14,5

17,9

Tillverkning, gruvor, energi

1 574

62 289

5,1

4,6

Byggindustri

3 438

119 600

11,2

8,8

Handel

3 533

146 506

11,5

10,7

Hotell och restaurang

934

37 417

3,0

2,7

Transport och kommunikation

750

35 164

2,4

2,6

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 761

393 035

28,5

28,8

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 660

105 773

8,7

7,7

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 617

222 148

15,0

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

30 735

1 366 707

100

100

Näringsgren okänd

148

5 818

 

 

Totalt

30 883

1 372 525

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta