Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Största branschen i länet sett till antal arbetsställen är näringarna inom fastighet, försäkring och kreditinstitut, där 28 procent av länets arbetsställen återfinns.

Antal arbetsställen 2020 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Söderman-lands län

Riket             

Söderman-lands län

Riket

Areella

4 461

245 937

14,8

18,4

Tillverkning, gruvor, energi

1 566

60 832

5,2

4,6

Byggindustri

3 340

113 576

11,1

8,5

Handel

3 444

143 286

11,4

10,7

Hotell och restaurang

914

36 536

3,0

2,7

Transport och kommunikation

741

33 443

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

8 526

380 537

28,3

28,5

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 602

104 915

8,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 521

217 188

15,0

16,3

Samtliga exkl okänd näringsgren

30 115

1 336 250

100

100

Näringsgren okänd

147

5 409

 

 

Totalt

30 262

1 341 659

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta