Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2020-12-09
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2019

         

Landområde

Antal

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

368

246

20 526

14 553

EU

649

2 309

30 174

106 956

Övriga Europa

118

151

6 674

7 688

Fjärran Östern

150

412

7 749

21 442

Övriga Asien

84

100

4 254

4 914

Nord- och Centralamerika

151

354

8 251

18 287

Sydamerika

42

19

1 981

950

Afrika

64

25

2 427

1 284

Samtliga

842

2 673

42 591

126 049

         

Landområde

Procentuell fördelning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

43,7

9,2

48,2

11,5

EU

77,1

86,4

70,8

84,9

Övriga Europa

14,0

5,6

15,7

6,1

Fjärran Östern

17,8

15,4

18,2

17,0

Övriga Asien

10,0

3,7

10,0

3,9

Nord- och Centralamerika

17,9

13,2

19,4

14,5

Sydamerika

5,0

0,7

4,7

0,8

Afrika

7,6

0,9

5,7

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2013-2019

                             

Södermanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norden

382

367

377

372

397

392

368

52

51

49

48

52

49

44

EU

548

525

581

575

547

580

649

74

73

76

74

72

73

77

Övriga Europa

110

107

117

115

109

109

118

15

15

15

15

14

14

14

Fjärran Östern

130

135

149

151

137

147

150

18

19

19

19

18

18

18

Övriga Asien

90

90

93

86

96

83

84

12

13

12

11

13

10

10

Nord- och Centralamerika

144

158

154

160

155

148

151

20

22

20

21

20

19