Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

De flesta företagen i Södermanlands län handlar med länder i EU. Länet har mindre andel importföretag verksamma inom Norden än riket i genomsnitt.

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2020

         

Landområde

Antal

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

357

244

20 371

14 604

EU

583

2 282

29 440

106 652

Övriga Europa

121

171

7 798

9 596

Fjärran Östern

138

395

7 758

20 696

Övriga Asien

80

89

4 181

4 657

Nord- och Centralamerika

153

322

8 192

16 828

Sydamerika

45

22

1 938

882

Afrika

51

25

2 319

1 218

Samtliga

782

2 627

42 171

125 006

         

Landområde

Procentuell fördelning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

45,7

9,3

48,3

11,7

EU

74,6

86,9

69,8

85,3

Övriga Europa

15,5

6,5

18,5

7,7

Fjärran Östern

17,6

15,0

18,4

16,6

Övriga Asien

10,2

3,4

9,9

3,7

Nord- och Centralamerika

19,6

12,3

19,4

13,5

Sydamerika

5,8

0,8

4,6

0,7

Afrika

6,5

1,0

5,5

1,0

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2014-2020

                             

Södermanlands län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Norden

367

377

372

397

392

368

357

51

49

48

52

49

44

46

EU

525

581

575

547

580

649

583

73

76

74

72

73

77

75

Övriga Europa

107

117

115

109

109

118

121

15

15

15

14

14

14

15

Fjärran Östern

135

149

151

137

147

150

138

19

19

19

18

18

18

18

Övriga Asien

90

93

86

96

83

84

80

13

12

11

13

10

10

10

Nord- och Centralamerika

158

154

160

155

148

151

153

22

20

21

20

19

18

20

Sydamerika

65

53