Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2021-12-13
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

53,1 procent av de exporterande företagen i Södermanlands län 2020 hade en total exportsumma respektive understigande 250 000 kronor. Av de importerande företagen i länet hade 70,8 procent mindre än 250 000 kronor i totalt importbelopp.

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2020

         

Omsättning

Södermanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

415

1 861

22 522

85 513

250-999 Tkr

159

368

6 723

16 003

1-1,9 Mnkr

48

108

2 684

5 937

2-4,9 Mnkr

48

129

3 177

6 041

5-9,9 Mnkr

30

54

1 840

3 481

10-49 Mnkr

44

74

3 014

5 126

50-99 Mnkr

15

13

847

1 238

100 - Mnkr

23

20

1 364

1 667

Samtliga

782

2 627

42 171

125 006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2011-2020

                     

Södermanlands län

               

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

429

403

422

394

432

430

424

438

461

415

250-999 Tkr

113

117

114

124

131

140

131

140

146

159

1-1,9 Mnkr

44

44

37

38

42

51

49

51

59

48

2-4,9 Mnkr

48

48

50

44

49

47

40

52

54

48

5-9,9 Mnkr

31

38

36

34

32

25

29

34

32

30

10-49 Mnkr

50

50

44

48

49

50

55

46

49

44

50-99 Mnkr

15

10

12

14

11

11

10

15

17

15

100 - Mnkr

20

23

22

22

22

25

25

24

24

23

Samtliga

750

733

737

718

768

779

763

800

842

782

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

1 145

1 159

1 402

1 553

1 585

1 704

1 812

1 767

1 891

1 861

250-999 Tkr

291

287

301

327

338

361

350

365

362

368

1-1,9 Mnkr

88

104

102

107

111

115

124

121

139

108

2-4,9 Mnkr

103

92

92

100

125

119

119

109

116

129

5-9,9 Mnkr

44

53

45

43

45

40

57

62

54

54

10-49 Mnkr

66

64

65

63

64

74

72

78

79

74

50-99 Mnkr

12

9

12

15

13

12

13

11

13

13

100 - Mnkr

16

15

15

14

18

21

22

18

19

20

Samtliga

1 765

1 783

2 034

2 222

2 299

2 446

2 569

2 531

2 673

2 627

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

19 208

19 091

20 978

21 270

21 239

21 641

21 332

21 483

22 520

22 522

250-999 Tkr

6 202

6 330

6 287

6 283

6 452

6 443

6 443

6 669

6 794

6 723

1-1,9 Mnkr

2 608

2 562

2 580

2 648

2 753

2 727

2 746

2 821

2 852

2 684

2-4,9 Mnkr

2 974

2 964

2 943

2 931

2 984

2 997

3 094

3 135

3 262

3 177

5-9,9 Mnkr

1 698

1 718

1 697

1 706

1 762

1 751

1 790

1 879

1 862

1 840

10-49 Mnkr

2 701

2 681

2 676

2 676

2 759

2 838

2 929

2 950

3 073

3 014

50-99 Mnkr

700

683

658

713

730

731

726

796

824

847

100 - Mnkr

1 122

1 097

1 087

1 122

1 161

1 169

1 247

1 326

1 404

1 364

Samtliga

37 213

37 126

38 906

39 349

39 840

40 297

40 307

41 059

42 591

42 171

Omsättning

Importföretag

2011

2012

2013

2014     

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 -250 Tkr

51 238

52 337

64 940

70 297

73 443

78 856

80 494

80 822

85 648

85 513

250-999 Tkr

13 643

13 738

14 592

15 057

15 454

16 084

15 971

16 013

16 348

16 003

1-1,9 Mnkr

5 303

5 291

5 430

5 578

5 705

5 973

6 044

6 042

6 215

5 937

2-4,9 Mnkr

5 260

5 279

5 295

5 501

5 830

5 849

5 991

6 054

6 071

6 041

5-9,9 Mnkr

2 971

2 936

2 923

3 072

3 225

3 401

3 387

3 477

3 585

3 481

10-49 Mnkr

4 318

4 200

4 257

4 430

4 704

4 823

4 918

5 096

5 198

5 126

50-99 Mnkr

947

915

928

991

1 090

1 089

1 145

1 197

1 202

1 238

100 - Mnkr

1 335

1 282

1 274

1 348

1 441

1 498

1 607

1 716

1 782

1 667

Samtliga

85015

85978

99639

106274

110892

117573

119557

120417

126049

125006

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret