Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2021-09-22
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2020

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 7 900 303 390 2,6
Kor, uppfödning av kalvar 6 833 206 950 3,3
Kvigor, tjurar och stutar 13 112 480 493 2,7
Kalvar, under 1 år 13 660 462 149 3,0
Baggar och tackor 10 666 263 369 4,0
Lamm 8 952 237 784 3,8
Galtar för avel 38 1 421 2,7
Suggor för avel 3 933 129 889 3,0
Slaktsvin >20 kg 36 948 868 799 4,3
Smågrisar <20 kg 13 514 367 646 3,7
Höns 246 390 8 403 424 2,9
Värpkycklingar 66 223 2 420 149 2,7
Slaktkycklingar 1 458 738 10 779 686 13,5
Kalkoner .. 88 979 ..
Hästar* 3 657 88 594 4,1
Nötkreatur 41 505 1 452 982 2,9
Får 19 618 501 153 3,9
Svin 54 433 1 367 755 4,0
Höns 1 771 351 21 603 259 8,2

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2011-2020

Södermanlands län

                 

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkprod.

10 211

10 087

9 805

9 538

9 258

8 694

8 417

8 224

7 797

7 900

Kor, uppf. av kalvar

6 989

6 807

6 672

6 512

6 308

6 380

6 901

7 078

6 864

6 833

Kvigor, tjurar, stutar

14 700

13 923

15 153

14 491

14 871

14 467

15 568

15 085

14 517

13 112

Kalvar, under 1 år

15 262

15 720

15 340

14 966

14 938

15 100

14 801

14 631

13 508

13 660

Baggar och tackor

10 866

13 652

12 430

12 760

13 493

12 853

14 229

12 451

11 686

10 666

Lamm

12 176

15 073

12 627

13 772

14 922

13 360

14 160

10 941

10 792

8 952

Galtar för avel

39

20

214

37

54

44

..

..

36

38

Suggor för avel

5 561

5 070

5 687

5 744

5 898

5 199

4 951

4 129

4 146

3 933

Slaktsvin >20 kg

41 421

35 938

37 321

31 327

38 899

29 649

34 918

39 628

36 993

36 948

Smågrisar <20 kg

17 717

16 336

17 485

16 987

17 459

14 617

14 110

14 946

13 361

13 514

Höns

281 937

271 594

283 331

167 210

272 262

341 561

242 069

202 263

299 600

246 390

Värpkycklingar

5 774

35 304

39 243

12 568

78 106

101 441

80 105

22 611

95 716

66 223

Slaktkycklingar

726 301

893 902

1 197 186

1 167 992

1 405 855

1 515 138

1 411 161

1 622 878

1 201 064

1 458 738

Kalkoner

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

 

4 662

 

 

4 109

 

 

 

3 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

47 162

46 537

46 970

45 507

45 375

44 641

45 687

45 018

42 686

41 505

Får

23 042

28 725

25 057

26 532

28 415

26 213

28 389

23 392

22 478

19 618

Svin

64 738

57 364

60 707

54 095

62 310

49 509

53 979

58 704

54 536

54 433

Höns

1 014 012

1 200 800

1 519 760

1 347 770

1 756 223

1 958 140

1 733 335

1 847 752

1 596 380

1 771 351

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2011         

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

Kor, mjölkprod.

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

Kor, uppf. av kalvar

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

Kvigor, tjurar, stutar

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

Kalvar, under 1 år

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

Baggar och tackor

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

Lamm

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

Galtar för avel

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

Suggor för avel

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

Slaktsvin >20 kg

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

Smågrisar <20 kg

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

Höns

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

Värpkycklingar

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

Slaktkycklingar

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

Kalkoner

 

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

Hästar

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

Får

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

Svin

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

Höns

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

Källa: Jordbruksverket