Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2022-10-13
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2021

Djurslag Södermanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 7 933 301 850 2,6
Kor, uppfödning av kalvar 6 785 209 745 3,2
Kvigor, tjurar och stutar 13 180 476 497 2,8
Kalvar, under 1 år 14 087 465 211 3,0
Baggar och tackor 10 751 271 638 4,0
Lamm 9 711 251 810 3,9
Galtar för avel 38 1 451 2,6
Suggor för avel 4 299 127 788 3,4
Slaktsvin >20 kg 37 453 845 483 4,4
Smågrisar <20 kg 15 271 376 225 4,1
Höns 206 695 6 363 416 3,2
Värpkycklingar 83 977 2 390 120 3,5
Slaktkycklingar 1 544 129 10 315 262 15,0
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 41 985 1 453 303 2,9
Får 20 462 523 448 3,9
Svin 57 061 1 350 947 4,2
Höns 1 834 801 19 068 798 9,6

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2012-2021

Södermanlands län

                 

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkprod.

10 087

9 805

9 538

9 258

8 694

8 417

8 224

7 797

7 900

7 933

Kor, uppf. av kalvar

6 807

6 672

6 512

6 308

6 380

6 901

7 078

6 864

6 833

6 785

Kvigor, tjurar, stutar

13 923

15 153

14 491

14 871

14 467

15 568

15 085

14 517

13 112

13 180

Kalvar, under 1 år

15 720

15 340

14 966

14 938

15 100

14 801

14 631

13 508

13 660

14 087

Baggar och tackor

13 652

12 430

12 760

13 493

12 853

14 229

12 451

11 686

10 666

10 751

Lamm

15 073

12 627

13 772

14 922

13 360

14 160

10 941

10 792

8 952

9 711

Galtar för avel

20

214

37

54

44

..

..

36

38

38

Suggor för avel

5 070

5 687

5 744

5 898

5 199

4 951

4 129

4 146

3 933

4 299

Slaktsvin >20 kg

35 938

37 321

31 327

38 899

29 649

34 918

39 628

36 993

36 948

37 453

Smågrisar <20 kg

16 336

17 485

16 987

17 459

14 617

14 110

14 946

13 361

13 514

15 271

Höns

271 594

283 331

167 210

272 262

341 561

242 069

202 263

299 600

246 390

206 695

Värpkycklingar

35 304

39 243

12 568

78 106

101 441

80 105

22 611

95 716

66 223

83 977

Slaktkycklingar

893 902

1 197 186

1 167 992

1 405 855

1 515 138

1 411 161

1 622 878

1 201 064

1 458 738

1 544 129

Kalkoner

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar

 

4 662

 

 

4 109

 

 

 

3 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

46 537

46 970

45 507

45 375

44 641

45 687

45 018

42 686

41 505

41 985

Får

28 725

25 057

26 532

28 415

26 213

28 389

23 392

22 478

19 618

20 462

Svin

57 364

60 707

54 095

62 310

49 509

53 979

58 704

54 536

54 433

57 061

Höns

1 200 800

1 519 760

1 347 770

1 756 223

1 958 140

1 733 335

1 847 752

1 596 380

1 771 351

1 834 801

                     

Riket

                   

Djurslag                 

2012         

2013         

2014         

2015         

2016         

2017

2018

2019

2020

2021

Kor, mjölkprod.

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

319 387

305 570

303 390

301 850

Kor, uppf. av kalvar

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

214 257

210 086

206 950

209 745

Kvigor, tjurar, stutar

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

498 176

500 009

480 493

476 497

Kalvar, under 1 år

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

474 817

450 630

462 149

465 211

Baggar och tackor

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

295 912

279 888

263 369

271 638

Lamm

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

291 235

269 002

237 784

251 810

Galtar för avel

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

1 532

1 476

1 421

1 451

Suggor för avel

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

130 302

128 113

129 889

127 788

Slaktsvin >20 kg

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

900 866

943 019

868 799

845 483

Smågrisar <20 kg

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

360 549

383 439

367 646

376 225

Höns

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

7 699 306

8 909 127

8 403 424

6 363 416

Värpkycklingar

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

1 926 766

2 067 477

2 420 149

2 390 120

Slaktkycklingar

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

9 196 953

9 698 723

10 779 686

10 315 262

Kalkoner

 

79 867

 

 

 

 

 

 

88 979

 

Hästar

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

88 594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

1 506 637

1 466 295

1 452 982

1 453 303

Får

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

587 147

548 890

501 153

523 448

Svin

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

1 393 249

1 456 047

1 367 755

1 350 947

Höns

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

18 823 025

20 675 327

21 603 259

19 068 798

Källa: Jordbruksverket