Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 33,3 9,9 65,2 18,9
Uppsala län 33,2 7,4 66,3 14,5
Södermanlands län 32,8 7,0 66,7 13,6
Östergötlands län 29,0 5,7 70,2 12,8
Jönköpings län 28,4 6,0 70,7 14,0
Kronobergs län 30,5 6,0 67,0 12,2
Kalmar län 27,9 5,3 71,5 12,8
Gotlands län 42,5 10,7 57,5 14,2
Blekinge län 30,7 5,7 69,3 11,5
Skåne län 33,3 8,1 65,9 15,6
Hallands län 33,6 8,1 65,4 15,1
Västra Götalands län 31,8 7,4 66,9 14,8
Värmlands län 33,1 6,5 65,6 12,1
Örebro län 31,7 6,2 67,8 12,8
Västmanlands län 32,0 6,8 67,3 13,5
Dalarnas län 32,0 7,0 67,1 13,8
Gävleborgs län 33,6 6,3 66,0 11,7
Västernorrlands län 31,4 6,2 67,5 12,4
Jämtlands län 34,7 8,6 64,3 15,0
Västerbottens län 31,1 5,7 68,0 11,7
Norrbottens län 33,1 6,9 65,6 12,3
Riket 32,4 7,7 66,4 15,1

Nystartade företag 2000-2020. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Södermanlands län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

2000

31,0

64,0

29,0

66,0

   

2001

29,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

29,0

69,4

31,4

66,4

   

2003

31,1

67,6

31,5

66,5

   

2004

31,4

66,1

32,2

65,4

   

2005

35,3

64,7

33,7

66,3

   

2006

35,8

64,2

35,0

65,0

   

2007

34,9

65,1

33,7

66,3

   

2008

34,1

65,9

34,1

65,9

   

2009

35,2

58,6

33,1

60,9

   

2010

33,5

59,8

32,0

60,6

   

2011

28,6

60,7

31,2

59,9

   

2012

33,9

57,6

31,1

59,9

   

2013

33,2

66,8

34,0

66,0

   

2014

35,2

64,8

34,2

65,8

   

2015

34,5

65,5

33,5

66,5

   

2016

32,9

66,3

32,1

66,4

   

2017

31,5

67,0

31,6

66,9

   

2018

31,3

66,3

32,3

66,3

   

2019

32,0

67,0

32,5

66,0

   

2020

32,8

66,7

32,4

66,4

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

2,8

7,5

5,2

4,2

9,1

6,9

2001

3,6

6,6

5,2

4,0

8,3

6,3

2002

3,5

6,9

5,3

4,2

8,7

6,6

2003

3,4

6,9

5,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,6

7,1

5,5

4,7

9,4

7,3

2005

4,3

8,8

6,5

5,2

9,9

7,6

2006

4,9

8,0

6,5

5,4

9,6

7,6

2007

6,3

11,5

9,5

6,2

11,9

9,7

2008

5,7

10,5

8,7

6,3

11,8

9,7

2009

6,4

10,4

9,0

6,7

11,9

10,0

2010

6,4

11,1

9,4

7,6

13,9

11,6

2011

5,8

12,0

10,0

7,8

14,5

12,3

2012

6,8

11,3

9,9

7,3

13,6

11,5

2013

6,7

13,2

10,0

7,9

14,9

11,5

2014

7,5

13,3

10,4

8,3

15,4

11,9

2015

7,2

13,3

10,3

7,9

15,1

11,6

2016

7,2

14,0

10,6

7,6

15,0

11,4

2017

6,3

12,9

9,8

7,3

14,8

11,3

2018

6,2

12,6

9,7

7,1

14,0

10,8

2019

5,9

11,8

8,9

7,1

13,8

10,6

2020

7,0

13,6

10,4

7,7

15,1

11,7

Källa: Tillväxtanalys


     
             
         
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     
             
             
 
             
     
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 

Utveckling av antalet nystartade företag 2000-2020 per 1000 invånare. Index år 2000=100

             

År

Södermanlands län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

2000

100

100

100

100

100

100

2001

129

88

100

95

91

91

2002

125

92

102

100

96

96

2003

121

92

100

98

92

93

2004

129

95

106

112

103

106

2005

152

118

125

123

109

110

2006

175

106

125

127

106

110

2007

225

153

183

148

131

141

2008

204

140

167

150

130

141

2009

229

138

172

159

131

144

2010

228

148

181

181

153

168

2011

207

160

192

185

159

178

2012

244

151

191

173

149

167

2013

240

175

192

189

164

167

2014

266

177

200

197

169

172

2015

258

177

198

188

166

167

2016

256

186

204

180

165

165

2017

226

173

189

173

162

163

2018

221

168

186

170

154

157

2019

210

157

171

170

152

153

2020

248

181

200