Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
299 401 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Nystartade företag // Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2021-06-16
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2020 per 1000 invånare (16-64 år)

Region Antal nystartade företag Nya företag per 1000 invånare
Stockholms län 22 549 14,8
Uppsala län 2 664 11,1
Södermanlands län 1 797 10,4
Östergötlands län 2 682 9,5
Jönköpings län 2 228 10,3
Kronobergs län 1 131 9,5
Kalmar län 1 303 9,3
Gotlands län 431 12,5
Blekinge län 809 8,7
Skåne län 10 126 12,0
Hallands län 2 317 11,8
Västra Götalands län 12 150 11,4
Värmlands län 1 580 9,5
Örebro län 1 766 9,7
Västmanlands län 1 694 10,3
Dalarnas län 1 744 10,6
Gävleborgs län 1 523 9,1
Västernorrlands län 1 349 9,5
Jämtlands län 918 12,0
Västerbottens län 1 465 8,9
Norrbottens län 1 461 9,9
Riket 73 687 11,7
Nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2020

År Södermanlands län Riket
1995 5,3 6,3
1996 5,2 6,5
1997 5,6 6,7
1998 4,9 6,1
1999 5,2 6,4
2000 5,2 6,9
2001 5,1 6,3
2002 5,3 6,6
2003 5,1 6,4
2004 5,5 7,3
2005 6,5 7,6
2006 6,5 7,6
2007 9,5 9,7
2008 8,7 9,7
2009 9,0 10,0
2010 9,4 11,6
2011 10,0 12,3
2012 9,9 11,5
2013 10,0 11,5
2014 10,5 11,9
2015 10,3 11,6
2016 10,6 11,4
2017 9,8 11,2
2018 9,7 10,8
2019 9,0 10,7
2020 10,4 11,7
Utveckling av antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år) 1995-2020. Index år 1995=100

År Södermanlands län Riket
1995 100 100
1996 98 103
1997 106 106
1998 92 97
1999 98 102
2000 98 110
2001 96 100
2002 100 105
2003 96 102
2004 104 116
2005 123 120
2006 123 120
2007 179 154
2008 164 154
2009 170 159
2010 177 184
2011 189 195
2012 187 183
2013 189 183
2014 198 189
2015 194 184
2016 201 181
2017 185 178
2018 182 171
2019 169 170
2020 197 185

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2021 RegionFakta