Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Andel sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

Sysselsatta i IT-företag 2020

                   

Region

Antal sysselsatta totalt

Antal sysselsatta i IT-företag

Andel sysselsatta i IT-företag (%)

Kvinnor     

Män          

Totalt           

Kvinnor   

Män           

Totalt        

Kvinnor

Män 

Totalt

Stockholms län

610 330

655 026

1 265 356

29 607

75 920

105 527

4,9

11,6

8,3

Uppsala län

83 448

83 701

167 149

1 204

3 660

4 864

1,4

4,4

2,9

Södermanlands län

60 008

60 014

120 022

504

1 539

2 043

0,8

2,6

1,7

Östergötlands län

103 943

115 018

218 961

2 104

6 996

9 100

2,0

6,1

4,2

Jönköpings län

85 448

96 291

181 739

1 230

3 880

5 110

1,4

4,0

2,8

Kronobergs län

47 022

54 226

101 248

1 123

2 701

3 824

2,4

5,0

3,8

Kalmar län

53 227

58 282

111 509

309

1 270

1 579

0,6

2,2

1,4

Gotlands län

13 914

14 026

27 940

64

241

305

0,5

1,7

1,1

Blekinge län

33 124

37 571

70 695

639

2 087

2 726

1,9

5,6

3,9

Skåne län

303 782

316 249

620 031

6 873

21 692

28 565

2,3

6,9

4,6

Hallands län

71 622

73 512

145 134

634

2 103

2 737

0,9

2,9

1,9

Västra Götalands län

410 381

447 020

857 401

9 634

29 298

38 932

2,3

6,6

4,5

Värmlands län

61 512

65 568

127 080

666

2 525

3 191

1,1

3,9

2,5

Örebro län

68 811

74 659

143 470

870

2 828

3 698

1,3

3,8

2,6

Västmanlands län

58 951

63 519

122 470

638

2 186

2 824

1,1

3,4

2,3

Dalarnas län

63 423

69 563

132 986

440

1 711

2 151

0,7

2,5

1,6

Gävleborgs län

62 601

67 509

130 110

677

1 945

2 622

1,1

2,9

2,0

Västernorrlands län

54 961

60 185

115 146

791

2 704

3 495

1,4

4,5

3,0

Jämtlands län

30 581

32 868

63 449

275

984

1 259

0,9

3,0

2,0

Västerbottens län

63 405

69 787

133 192

1 010

3 416

4 426

1,6

4,9

3,3

Norrbottens län

57 067

64 589

121 656

600

1 991

2 591

1,1

3,1

2,1

Riket

2 399 089

2 579 183

4 978 272

59 892

171 681

231 573

2,5

6,7

4,7

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta