Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
302 566 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2022-11-24
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2021 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Södermanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män       

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

679

1 892

2 571

25 062

71 554

96 616

26,4

25,9

Tillverkning och utvinning

3 479

11 609

15 088

136 752

411 536

548 288

23,1

24,9

Energiförsörjning; miljöverksamhet

299

1 052

1 351

14 338

40 857

55 195

22,1

26,0

Byggverksamhet

981

9 815

10 796

38 622

334 485

373 107

9,1

10,4

Handel

5 726

7 177

12 903

267 205

327 987

595 192

44,4

44,9

Transport och magasinering

855

3 806

4 661

49 096

180 816

229 912

18,3

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 389

1 928

4 317

89 007

87 358

176 365

55,3

50,5

Information och kommunikation

508

1 072

1 580

68 358

162 209

230 567

32,2

29,6

Finans- och försäkringsverksamhet

610

398

1 008

50 221

50 548

100 769

60,5

49,8

Fastighetsverksamhet

1 197

1 494

2 691

36 124

51 715

87 839

44,5

41,1

Företagstjänster

4 425

6 562

10 987

276 645

356 243

632 888

40,3

43,7

Offentlig förvaltning och försvar

4 667

2 984

7 651

190 144

131 717

321 861

61,0

59,1

Utbildning

11 420

3 527

14 947

405 537

141 586

547 123

76,4

74,1

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 231

5 382

24 613

640 892

176 441

817 333

78,1

78,4

Kulturella och personliga tjänster

3 225

2 133

5 358

134 034

94 786

228 820

60,2

58,6

Näringsgren okänd

1 234

775

2 009

36 905

25 399

62 304

61,4

59,2

Totalt

60 925

61 606

122 531

2 458 942

2 645 237

5 104 179

49,7

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007). Södermanlands län

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

2 651

2 509

2 604

2 636

2 571

Tillverkning och utvinning

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

16 003

16 228

15 842

14 837

15 088

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

1 378

1 327

1 354

1 321

1 351

Byggverksamhet

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

9 974

10 349

10 461

10 523

10 796

Handel

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

12 574

12 734

12 837

12 809

12 903

Transport och magasinering

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

4 521

4 680

4 706

4 471

4 661

Hotell- och restaurangverksamhet

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

3 698

3 758

3 999

3 706

4 317

Information och kommunikation

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

1 693

1 640

1 605

1 511

1 580

Finans- och försäkringsverksamhet

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

1 020

1 063

1 033

1 019

1 008

Fastighetsverksamhet

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

2 312

2 410

2 684

2 729

2 691

Företagstjänster

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

10 896

11 101

10 818

10 436

10 987

Offentlig förvaltning och försvar

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

6 595

6 917

7 003

7 556

7 651

Utbildning

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

14 795

14 886

15 038

14 841

14 947

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

23 651

23 580

24 788

24 417

24 613

Kulturella och personliga tjänster

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

4 979

5 024

5 409

5 211

5 358

Näringsgren okänd

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

2 012

1 615

2 111

1 999

2 009

Totalt

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

118 752

119 821

122 292

120 022

122 531

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2012-2021 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2012

                     

Näringsgren

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

2021

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

99

98

95

92

94

89

92

93

91

Tillverkning och utvinning

100

98

96

93

91

89

90

88

83

84

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

102

101

106

116

120

115

117

115

117

Byggverksamhet

100

100

100

105

106

111

115

117

117

120

Handel

100

99

99

97

98

99

101

101

101

102

Transport och magasinering

100

102

99

98

99

98

102

102

97

101

Hotell- och restaurangverksamhet

100

103

107

112

112

114

116

123

114

133

Information och kommunikation

100

99

93

90

92

104

101

99

93

97

Finans- och försäkringsverksamhet

100

100

97

95

90

88

91

89

87

87

Fastighetsverksamhet

100

102

104

107

109

107

111

124

126

124

Företagstjänster

100

101

99

101

103

107

109

106

103

108

Offentlig förvaltning och försvar

100

104

106

106

109

114

119

121

130

132

Utbildning

100

104

104

106

112

117

118

119

118

119

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

103

106

110

112

112

112

118

116

117

Kulturella och personliga tjänster

100

104

104

104

106

105

106

114

110

113

Näringsgren okänd

100

99

98

109

112

117

94

123

117

117

Totalt

100

101

101

102

104

106

107

109

107

109

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2023 RegionFakta