Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Förvärvsarbetande kvinnor och …

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch

Senast uppdaterad 2021-11-29
PDF
Diagram nuläge

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2020 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Södermanlands län

Antal Riket           

Andel kvinnor Södermanlands  län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor  

män        

totalt    

kvinnor    

män       

totalt      

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

699

1 937

2 636

25 233

73 224

98 457

26,5

25,6

Tillverkning och utvinning

3 391

11 446

14 837

131 585

405 456

537 041

22,9

24,5

Energiförsörjning; miljöverksamhet

286

1 035

1 321

13 692

40 016

53 708

21,7

25,5

Byggverksamhet

894

9 629

10 523

36 768

326 975

363 743

8,5

10,1

Handel

5 721

7 088

12 809

262 100

323 056

585 156

44,7

44,8

Transport och magasinering

792

3 679

4 471

47 791

176 421

224 212

17,7

21,3

Hotell- och restaurangverksamhet

2 000

1 706

3 706

78 828

80 504

159 332

54,0

49,5

Information och kommunikation

480

1 031

1 511

63 517

155 043

218 560

31,8

29,1

Finans- och försäkringsverksamhet

642

377

1 019

49 187

49 013

98 200

63,0

50,1

Fastighetsverksamhet

1 215

1 514

2 729

35 040

51 647

86 687

44,5

40,4

Företagstjänster

4 340

6 096

10 436

262 024

336 280

598 304

41,6

43,8

Offentlig förvaltning och försvar

4 625

2 931

7 556

185 231

129 561

314 792

61,2

58,8

Utbildning

11 370

3 471

14 841

403 036

141 882

544 918

76,6

74,0

Vård och omsorg; sociala tjänster

19 170

5 247

24 417

636 775

172 449

809 224

78,5

78,7

Kulturella och personliga tjänster

3 159

2 052

5 211

129 188

91 496

220 684

60,6

58,5

Näringsgren okänd

1 224

775

1 999

37 566

26 160

63 726

61,2

58,9

Totalt

60 008

60 014

120 022

2 397 561

2 579 183

4 976 744

50,0

48,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007). Södermanlands län

                     

Näringsgren

2011     

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

2 906

2 827

2 801

2 776

2 682

2 595

2 651

2 509

2 604

2 636

Tillverkning och utvinning

18 709

17 950

17 653

17 233

16 674

16 308

16 003

16 228

15 842

14 837

Energiförsörjning; miljöverksamhet

1 109

1 153

1 174

1 159

1 223

1 333

1 378

1 327

1 354

1 321

Byggverksamhet

8 994

8 963

8 939

8 987

9 383

9 499

9 974

10 349

10 461

10 523

Handel

12 697

12 649

12 527

12 466

12 249

12 423

12 574

12 734

12 837

12 809

Transport och magasinering

4 645

4 609

4 687

4 543

4 530

4 544

4 521

4 680

4 706

4 471

Hotell- och restaurangverksamhet

3 100

3 253

3 351

3 468

3 655

3 657

3 698

3 758

3 999

3 706

Information och kommunikation

1 606

1 627

1 613

1 518

1 458

1 491

1 693

1 640

1 605

1 511

Finans- och försäkringsverksamhet

1 186

1 165

1 167

1 134

1 108

1 046

1 020

1 063

1 033

1 019

Fastighetsverksamhet

2 112

2 164

2 205

2 241

2 317

2 349

2 312

2 410

2 684

2 729

Företagstjänster

9 915

10 171

10 292

10 078

10 267

10 446

10 896

11 101

10 818

10 436

Offentlig förvaltning och försvar

5 735

5 792

6 024

6 126

6 139

6 285

6 595

6 917

7 003

7 556

Utbildning

12 294

12 596

13 068

13 138

13 335

14 072

14 795

14 886

15 038

14 841

Vård och omsorg; sociala tjänster

20 776

21 026

21 726

22 285

23 026

23 576

23 651

23 580

24 788

24 417

Kulturella och personliga tjänster

4 595

4 752

4 940

4 955

4 942

5 055

4 979

5 024

5 409

5 211

Näringsgren okänd

1 820

1 714

1 696

1 688

1 863

1 927

2 012

1 615

2 111

1 999

Totalt

112 199

112 411

113 863

113 795

114 851

116 606

118 752

119 821

122 292

120 022

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antal förvärvsarbetande per bransch 2011-2020 (SNI 2007), Södermanlands län. Index år=2011

                     

Näringsgren

2011     

2012   

2013   

2014   

2015  

2016  

2017

2018

2019

2020

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

100

97

96

96

92

89

91

86

90

91

Tillverkning och utvinning

100

96

94

92

89

87

86

87

85

79

Energiförsörjning; miljöverksamhet

100

104

106

105

110

120

124

120

122

119

Byggverksamhet

100

100

99

100

104

106

111

115

116

117

Handel

100

100

99

98

96

98

99

100

101

101

Transport och magasinering

100

99

101

98

98

98

97

101

101

96

Hotell- och restaurangverksamhet

100

105

108

112

118

118

119

121

129

120

Information och kommunikation

100

101

100

95

91

93

105

102

100

94

Finans- och försäkringsverksamhet

100

98

98

96

93

88

86

90

87

86

Fastighetsverksamhet

100

102

104

106

110

111

109

114

127

129

Företagstjänster

100

103

104

102

104

105

110

112

109

105

Offentlig förvaltning och försvar

100

101

105

107

107

110

115

121

122

132

Utbildning

100

102

106

107

108

114

120

121

122

121

Vård och omsorg; sociala tjänster

100

101

105

107

111

113

114

113

119

118

Kulturella och personliga tjänster

100

103

108

108

108

110

108

109

118

113

Näringsgren okänd

100

94

93

93

102

106

111

89

116

110

Totalt

100

100

101

101

102

104

106

107

109

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta