Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
301 801 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Näringsliv // Sysselsatta // Sysselsatta i IT-företag efter…

Sysselsatta i IT-företag efter verksamhet

Senast uppdaterad 2022-01-18
Förklaring

IT-företagens branscher definieras av Tillväxtanalys. I dessa branscher ingår inte företag som kan beskrivas som IT-beroende företag. Hit hör t ex callcenters.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

PDF
Diagram nuläge

De flesta i Södermanlands län som är sysselsatta i IT-företag arbetar inom konsult- och servicebyråer. Totalt sysselsätter IT-företagen 2 043 personer i Södermanlands län.

Sysselsatta i IT-företag 2020 efter verksamhetstyp

               

Sysselsatta kvinnor

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

32

38

123

3

196

23 732

0,8

Flen

 

 

3

 

3

2 799

0,1

Gnesta

 

 

5

 

5

1 784

0,3

Katrineholm

 

9

23

 

32

7 437

0,4

Nyköping

 

63

66

 

129

13 112

1,0

Oxelösund

 

 

3

 

3

2 143

0,1

Strängnäs

101

1

25

 

127

6 066

2,1

Trosa

 

1

6

 

7

2 226

0,3

Vingåker

 

 

2

 

2

1 618

0,1

Södermanlands län

133

112

256

3

504

60 917

0,8

Riket

4 536

7 607

41 738

6 011

59 892

2 399 089

2,5

               

Sysselsatta män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

103

139

374

19

635

23 742

2,7

Flen

 

2

18

 

20

3 043

0,7

Gnesta

 

1

14

 

15

1 456

1,0

Katrineholm

 

16

52

16

84

7 862

1,1

Nyköping

 

184

268

2

454

11 955

3,8

Oxelösund

 

1

8

 

9

3 265

0,3

Strängnäs

199

11

63

 

273

6 368

4,3

Trosa

 

6

20

 

26

2 066

1,3

Vingåker

1

11

11

 

23

1 618

1,4

Södermanlands län

303

371

828

37

1 539

61 375

2,5

Riket

11 739

23 179

122 766

13 997

171 681

2 582 652

6,6

               

Sysselsatta kvinnor och män

Kommun/Region

IT-branscher

Totalt antal syssel- satta alla branscher

Andel sysselsatta i IT- branscher

Elektronik- industri

Handel och uthyrning

Konsulter och service- byråer

Telekomm- unikation

Totalt IT- branscher

Eskilstuna

135

177

497

22

831

47 474

1,8

Flen

0

2

21

0

23

5 842

0,4

Gnesta

0

1

19

0

20

3 240

0,6

Katrineholm

0

25

75

16

116

15 299

0,8

Nyköping

0

247

334

2

583

25 067

2,3

Oxelösund

0

1

11

0

12

5 408

0,2

Strängnäs

300

12

88

0

400

12 434

3,2

Trosa

0

7

26

0

33

4 292

0,8

Vingåker

1

11

13

0

25

3 236

0,8

Södermanlands län

436

483

1 084

40

2 043

122 292

1,7

Riket

16 275

30 786

164 504

20 008

231 573

4 981 741

4,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2022 RegionFakta